Jos Delamboy
Portretten

Jos Delamboy

Jos Delamboy, vrijwilliger

Een gemeente met een warm huiskamergevoel

Het is belangrijk dat er in de samenleving netwerken bestaan die verbindingen leggen met het verenigingsleven.
Van nature ben ik coöperatief ingesteld. In mijn vroegere werk als bankdirecteur was dat een belangrijke vereiste. Het is belangrijk dat er in de samenleving netwerken bestaan die verbindingen leggen met het verenigingsleven.

In Vijlen is de behoefte aan gezamenlijkheid erg groot. Sociale cohesie is hier geen theoretisch begrip. Gezelligheid maakt deel uit van het Vijlense DNA. Met de ‘hoeskamer van Viele’ hebben we op laagdrempelige manier een ontmoetingsplek gecreëerd waar iedereen naartoe kan die behoefte heeft aan gezelligheid.

  • Jos Delamboy
    Jos Delamboy
  • Jos Delamboy.
    Jos Delamboy.

Gastvrije hoeskamer

Al vanaf 2009 zijn we met de dorpscommissie begonnen met de plannen voor de hoeskamer. In 2016 is het er uiteindelijk van gekomen.
De hoeskamer van Viele wordt gerund door een groep van twaalf vrijwilligers die per toerbeurt gastheer of gastvrouw zijn. De onderlinge samenwerking verloopt geweldig. Bijzonder is het dat er erg veel animo bestaat onder de bevolking om te komen. Met name voor alleenstaanden is dit een uitkomst. Ze kunnen hun contacten onderhouden en het geeft menigeen een goede daginvulling.

De hoeskamer van Viele is een gastvrije plek in een gastvrije gemeenschap. Het concept is geënt op de menselijke maat. Een mens bestaat niet om alleen te moeten zijn. In de hoeskamer heb je altijd gezelschap.