Toegankelijkheid

De gemeente Vaals besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van digitale informatie. 


Voor het laatste kwartaal van 2020 staat een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid gepland. Het toegankelijkheidsonderzoek zal hierna plaatsvinden in verband met eventuele wijzigingen aan de website.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Vaals.

Status toegankelijkheid website gemeente Vaals

Overzicht websites

Overzicht van websites waar de gemeente Vaals (deels) verantwoordelijk voor is of mee samenwerkt:

Contact

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten! Geef uw melding door via info@vaals.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.