Privacyverklaring gemeente Vaals

U heeft er recht op dat de gemeente Vaals zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in diverse wetten (Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, schriftelijk of telefonisch.

Denk aan: naam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.