Waarom is dat nodig?


Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om iets bij u af te leveren
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Die vragen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.