Samenstelling gemeenteraad

De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.  In Vaals bestaat de raad uit 15 raadsleden. De burgemeester maakt geen deel uit van de raad, maar is wel voorzitter.

De raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aan het begin van elke vergadering kunnen burgers gebruik maken van hun spreekrecht. 

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raad aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


BurgemeesterHarry Leunessen
GriffierFrank Coenen
FractieLeden
VisieVaals
Het Alternatief
CDA
Lokaal!
Nuj Lies Vroemen
Partij van de Arbeid
Heuvelland Democraten Vaals