Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Samenstelling gemeenteraad

De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.  In Vaals bestaat de raad uit 13 raadsleden. De burgemeester maakt geen deel uit van de raad, maar is wel voorzitter.

De raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aan het begin van elke vergadering kunnen burgers gebruik maken van hun spreekrecht. 

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raad aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


BurgemeesterHarry Leunessen
GriffierBart Hoevenagel
FractieLeden
CDA
Coalitie
Fractie Scheffers - Vrij en Onafhankelijk (V & O)
Coalitie
Lokaal!
Coalitie
Partij van de Arbeid
Oppositie
Nuj Lies Vroemen
Oppositie
Het Alternatief
Oppositie