Samenstelling gemeenteraad

De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In Vaals bestaat de raad uit 15 raadsleden. De burgemeester maakt geen deel uit van de raad, maar is wel voorzitter.

De raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aan het begin van elke vergadering kunnen burgers gebruik maken van hun spreekrecht.

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raad aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.

Coalitieprogramma

De coalitie bestaat uit de partijen Het Alternatief, CDA, Lokaal! en Nuj Lies. Bekijk het coalitieprogramma 'Versterking Coalitie 2022-2026 en Programma Verbinding en Balans 2022-2026 (PDF, 587.9 kB)’.


BurgemeesterHarry Leunessen
Waarnemend griffierPeter Hovens
FractieLeden
VisieVaals
Het Alternatief
CDA
Lokaal!
Nuj Lies
Partij van de Arbeid