Gemeenschappelijke regelingen


In de regio werken gemeenten regelmatig samen op verschillende manieren en op verschillende terreinen. Voor een aantal taken wordt dit samenwerken geregeld in een publiekrechtelijk samenwerkingsverband. Dit wordt een gemeenschappelijke regelingen genoemd.

De wettelijke grondslag voor het instellen, inrichten en functioneren van gemeenschappelijke regelingen staat in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).

Bent u benieuwd aan welke gemeenschappelijke regelingen de gemeente Vaals deelneemt? Bekijk dan het register gemeenschappelijike regelingen van de gemeente Vaals.