Samenstelling college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals vergadert iedere week op dinsdagmorgen.

Burgemeester en wethouders houden spreekuur op afspraak. Voor spreekuurafspraken kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 043-3068568.Recente besluitenlijsten college van B&W