Samenstelling college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals vergadert iedere week op dinsdagmorgen.

Burgemeester en wethouders houden spreekuur op afspraak. Voor spreekuurafspraken kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer +31 (0)43 - 306 85 68.Recente besluitenlijsten college van B&W