Samenstelling college van B&W

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert iedere week op dinsdagmorgen.

Burgemeester en wethouders houden spreekuur op afspraak.
Voor spreekuurafspraken kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 043-3068568.


Totdat de nieuwe burgemeester in dienst treedt, zal de loco-burgemeester de portefeuille van de burgemeester overnemen.


Recente besluitenlijsten college van B&W