Samenstelling college van B&W

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert iedere week op dinsdagmorgen.

Burgemeester en wethouders houden spreekuur op afspraak.
Voor spreekuurafspraken kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 043-3068568.Recente besluitenlijsten college van B&W