Juliette Verbeek

Wethouder


Pasfoto van Juliette Verbeek

Taken

Portefeuille Wonen & Verkeer

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Omgevingswet/ Ruimtelijke Ordening
 • Bouwprojecten/ Stadsvernieuwing
 • Monumentaal erfgoed
 • Natuur en landschap
 • Agrarische aangelegenheden
 • Milieu en afval
 • Duurzaamheid
 • Energie en klimaat
 • Verkeer en vervoer
 • Vliegverkeer
 • Parkeren
 • Infrastructuur
 • Openbare werken
 • Groen en biodiversiteit
 • Begraafplaatsen

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Rd4 (onbezoldigd)