Jean-Paul Kompier

Wethouder


Pasfoto van Jean-Paul Kompier

Taken

Portefeuille Werk & Economie (wethouder)

 • Toerisme en recreatie
 • Economie en ondernemerschap
 • Evenementen
 • Markten en kermissen
 • Werkgelegenheid
 • Sociale zaken/minimabeleid
 • Participatiewet
 • Uitvoering duurzaamheid
 • Gemeentefinanci├źn
 • Belastingen
 • Beleidscyclus
 • Bedrijfsvoering
 • Grensinfopunt

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • Eigenaar J. Kompier S.C.A

Onbezoldigd

 • Vicevoorzitter sociale dienst Maastricht-Heuvelland (SDMH)
 • Voorzitter GIP