Gemeentearchief

Het gemeentearchief is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn woonhuis, bedrijf of buurt, maar ook voor wie informatie nodig heeft voor een werkstuk, scriptie of publicatie over een gemeente. Het gemeentearchief beschikt niet over film- en videomateriaal.


Openbaarheid

De stukken in het archief zijn voor iedereen openbaar. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor die delen die privacy-gevoelig zijn, onevenredige bevoordeling of benadeling kunnen veroorzaken of die het belang van de Staat of zijn bondgenoten raken.

Inventaris

In onderstaande inventarissen kunt u het archief van de gemeente Vaals van 1698 tot 2001 raadplegen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot verrichten van stamboomonderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde microfiches.

Kosten

Het zelfstandig verrichten van archiefonderzoek is gratis. Indien hulp gewenst is bij het verrichten van archiefonderzoek zijn hier kosten aan verbonden. Ook aan het maken van kopieën zijn kosten verbonden. In onderstaand overzicht treft u de meest voorkomende kosten aan:

Taak Prijs
het zelfstandig verrichten van archiefonderzoek gratis
het laten verrichten van archiefonderzoek € 29,65 (voor ieder daaraan besteed kwartier)

het verstrekken van afschriften, uittreksels en fotokopieën:

Formaat Prijs
Vanaf 4 pagina’s, per pagina van A4-formaat € 0,50
Vanaf 4 pagina’s, per pagina van A3-formaat € 1,00
Per pagina van een ander formaat of A0 formaat € 10,00

De tarieven hierboven worden verhoogd met € 5,95 indien de stukken per post dienen te worden verstuurd.


Gemeenteinventaris

Bekijk in onderstaande 3 bestanden de gemeenteinventaris.


Inzage dossiers alleen op afspraak via het Klant Contactcentrum

Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.