Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
23 sep 2022 Aanwijzingsbesluit griffier
23 sep 2022 Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
18 nov 2022 Toestemming voor het maken van filmopnamen voor de nieuwe dramaserie “Nemesis” bij Van der Valk hotel en Kasteel Bloemendal te Vaals
8 nov 2022 Toestemming voor het gebruik van een alcoholwetvergunning aan Maastrichterlaan 91 te Vaals

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
21 nov 2022 Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio
24 okt 2022 Beleidsregel verkoop gemeentelijk onroerend goed
18 okt 2022 Handelingskader kraakpanden Heuvelland
18 okt 2022 Beleidsplan gladheidsbestrijding Rd4 gemeenten 2021-2027
18 okt 2022 Zuid-Limburg voor de jeugd! Beleidskader 2019-2022
17 okt 2022 Besluit tot vervanging archiefbescheiden SZMH-Vaals
17 okt 2022 Beleidsregels Bijzondere bijstand Gemeente Vaals 2018 e.v.
17 okt 2022 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 APV
17 okt 2022 Beleidsregels peuteropvang gemeente Vaals 2020
17 okt 2022 Beleidsregels handhaving seksinrichtingenbeleid
17 okt 2022 Vervolg Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater private terreinen gemeente Vaals, 2022-2023
17 okt 2022 Nadere regels jeugdhulp
17 okt 2022 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast
17 okt 2022 Regionaal terrassenbeleid
17 okt 2022 Beleidsregel voor de subsidiering van professionele instellingen op het gebied van welzijn en het sociaal domein 2021-2022
17 okt 2022 Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2022 – 2025
17 okt 2022 Beleidsplan Communicatie en voorlichting Gemeente Vaals 2011
17 okt 2022 Algemene Erfpachtvoorwaarden Gemeente Vaals 2014
17 okt 2022 Besluit Informatiebeheer gemeente Vaals 2019
17 okt 2022 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Vaals 2014
17 okt 2022 Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio
17 okt 2022 Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland 2010-2020
23 sep 2022 Beleidsregel voor de subsidiering van professionele instellingen op het gebied van welzijn en het sociaal domein 2023-2024

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
8 nov 2022 Toestemming voor het exploiteren van een horecabedrijf in de inrichting aan Maastrichterlaan 91 te Vaals

Inspraak

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Inspraak
Publicatiedatum Bekendmaking
3 nov 2022 Ter inzagelegging ontwerp-beleidsregel “Buitenplanse afwijkingsmogelijkheden gemeente Vaals 2022”

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
9 dec 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-054749, Groenenweg 18, 6294ND Vijlen
9 dec 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Weideklokje 17, 6294BG Vijlen
7 dec 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Oude Trichterweg 42, 6294AL Vijlen
30 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Lemiers-Rijksweg (ongenummerd) sectie A nummer 9365
30 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Klaasvelderweg 5, 6295AG Lemiers
28 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Bosstraat 73, 6291CG Vaals
28 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 133, 6291EN Vaals
24 nov 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Groenenweg 42, 6294ND Vijlen
23 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 116, 6291EV Vaals
23 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Bloemendalstraat 148, 6291CM Vaals
23 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 133, 6291EN Vaals
23 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Vijlenstraat 50, 6294BB Vijlen
21 nov 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Camerig 22, 6294NB Vijlen
21 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Lindenstraat (ongenummerd) te Vaals, sectie A, nummer 9455 en 10217
21 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, VAA00 A 11014
21 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Camerig 22, 6294NB Vijlen
21 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 120, 6291EV Vaals
21 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Weideklokje 17, 6294BG Vijlen
21 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 133, 6291EN Vaals
18 nov 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Wolfhaag 61, 6291NA Vaals
14 nov 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-038403, Klaasvelderweg 5, 6295AG Lemiers
14 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Bloemendalstraat 150, 6291CM Vaals
14 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 161, 6291EP Vaals
9 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Lindenstraat 1, 6291AE Vaals
9 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, von Clermontplein 31, 6291AT Vaals
9 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, VAA00 B 3399
8 nov 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Selzerbeeklaan 9 te Vaals
7 nov 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Harles 23, 6294NG Vijlen
3 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Lemierserberg 14, 6291NM Vaals
3 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Lemiers-Rijksweg 30, 6295AN Lemiers
1 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Bloemendalstraat 148, 6291CM Vaals
1 nov 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Bloemendalstraat 148, 6291CM Vaals
1 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Vijlenberg 94, 6294AZ Vijlen
1 nov 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Tentstraat 22, 6291BH Vaals
31 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, von Clermontplein 42, 6291AW Vaals
28 okt 2022 Kennisgeving ontvangst melding, Bloemendalstraat 150, 6291CM Vaals
27 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Bergweide 127, 6291BW Vaals
27 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, von Clermontplein 29, 6291AT Vaals
24 okt 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-045848, Vijlenstraat 50, 6294BB Vijlen
24 okt 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Bloemendalstraat 148, 6291CM Vaals
24 okt 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Bloemendalstraat 148, 6291CM Vaals
21 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Seffenterstraat 46, 6291GD Vaals
21 okt 2022 Besluit buiten behandelingstelling Aanvraag beschikking Camerig (ongenummerd) te Vijlen sectie G, nummer 23
21 okt 2022 Besluit buiten behandelingstelling Aanvraag beschikking Camerig (ongenummerd) te Vijlen sectie G, nummer 23
21 okt 2022 Besluit buiten behandelingstelling Aanvraag beschikking Camerig (ongenummerd) te Vijlen sectie G, nummer 23
18 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Geuldal gemeente Vaals, sectie F, nummer 140
18 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Pater Gelissenstraat 33, 6294BM Vijlen
18 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Mamelis 21, 6295NA Lemiers
14 okt 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 120, 6291EV Vaals
14 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Pastoor Prickaertsstraat 53, 6291LL Vaals
13 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Mamelis 1a, 6295NA Lemiers
13 okt 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Groenenweg 18, 6294ND Vijlen
12 okt 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-044690, Bergweide 127, 6291BW Vaals
11 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Holset 100, 6295ND Lemiers
7 okt 2022 Kennisgeving besluit 2022-020508, Holset 48, 6295NC Lemiers
7 okt 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Lemiers-Rijksweg (ongenummerd) sectie A nummer 9365
6 okt 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, VAA00 E 81
5 okt 2022 Kennisgeving besluit 2022-012345, Maastrichterlaan 23, 6291EK Vaals
3 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Hilleshagerweg 6, 6294AP Vijlen
3 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Vijlenberg 171, 6294AV Vijlen
3 okt 2022 Besluit buiten behandelingstelling Aanvraag beschikking Maastrichterlaan 78, 6291ET Vaals
3 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Akenerstraat 12, 6291BB Vaals
3 okt 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Akenerstraat 14, 6291BB Vaals
28 sep 2022 Kennisgeving termijnverlenging 2022-042367, Maastrichterlaan 133, 6291EN Vaals
28 sep 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Groenzandweg 93, 6291VG Vaals
27 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 161, 6291EP Vaals
26 sep 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 78, 6291ET Vaals
23 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Pastoor Prickaertsstraat 53, 6291LL Vaals
22 sep 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Bloemendalstraat 150, 6291CM Vaals
22 sep 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, VAA00 F 1019
20 sep 2022 Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Kerkstraat 22e, 6291AC Vaals
16 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Vijlenberg 94, 6294AZ Vijlen
16 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Akenerstraat 14, 6291BB Vaals
15 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Tentstraat 94, 6291BK Vaals
13 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Tentstraat 22, 6291BH Vaals
13 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Pater Gelissenstraat 33, 6294BM Vijlen
13 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, von Clermontplein 29, 6291AT Vaals
12 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Vijlenstraat 50, 6294BB Vijlen
12 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 116, 6291EV Vaals
12 sep 2022 Kennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Vijlenstraat 50, 6294BB Vijlen

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
9 dec 2022 Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Holset 22 te Lemiers

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
2 dec 2022 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van R.M.T. Beaumont
2 dec 2022 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van K.J. Tiedke

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
7 okt 2022 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Bloemendalstraat Vaals