Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
22 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, Stichting Amstel Gold Race te Margraten ten behoeve van de 54e Amstel Gold Race, zondag 21 april 2019, VaalsGemeenteblad
22 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, TWC de Maasvallei te Beek ten behoeve van de Omloop Math Salden, 22 juni 2019, VaalsGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Zijspanrit voor ouderen, 9 juni 2019, VaalsGemeenteblad
22 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, Stichting Organisatiecomité Hel van het Mergelland te Eijsden ten behoeve van de Volta Limburg Classic toertocht, 7 april 2019, VaalsGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Ride4Fun, 7 september 2019, VaalsGemeenteblad
22 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, Stichting Amstel Gold Race te Margraten ten behoeve van de Amstel Gold Race wielertoertocht, 20 april 2019, VaalsGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag evenementenvergunning, 66e Tulpenrallye, 18 mei 2019, VaalsGemeenteblad
12 mrt 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent openstelling elektronisch verkeer Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZBlad gemeenschappelijke regeling
8 mrt 2019Ontheffing stookverbod, Rijksweg, LemiersGemeenteblad
8 mrt 2019Aanwijzing toezichthouder, gemeente VaalsGemeenteblad
8 mrt 2019Aanwijzing toezichthouder, gemeente VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Handhaven van de openbare ruimte, aanwijzen toezichthouders, gemeente VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Verklaring van geen bezwaar, Volta Limburg Classic, 6 april 2019, verschillende locaties, gemeente VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Beekdaelen 2019Blad gemeenschappelijke regeling
1 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, houden van de optocht, 5 maart 2019, LemiersGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, wielertoertocht VLS on Tour, 30 maart 2019, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, Heuvelland Fiets 4 Daagse, 6 juni 2019, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Hago Limburgs Mooiste, 15 juni 2019, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, optocht t.b.v. de sleuteloverdracht, 3 maart 2019, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, optocht t.b.v. de Dialectmis, 3 maart 2019, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, kinderoptocht, 2 maart 2019, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, grote optocht, 4 maart 2019, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Handhaven van de openbare ruimte, aanwijzen toezichthouders, gemeente VaalsGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag evenementenvergunning, aanvraag verklaring van geen bezwaar voor de Volta Limburg Classic, 6 april 2019, VaalsGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag evenementenvergunning, VLS on Tour Landgraaf, 30 maart 2019, VaalsGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag evenementenvergunning, Heuvelland Fiets 4 daagse van 4 t/m 7 juni 2019, doorkomst 6 juni 2019, VaalsGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag evenementenvergunning, viering van Koningsdag 2019, 27 april 2019, VaalsGemeenteblad
8 feb 2019Verleende evenementenvergunning, evenement Sleuteloverdracht, 3 maart 2019, VaalsGemeenteblad
8 feb 2019Vaststelling beleidsuitgangspunten/leidraad kraakpanden Heuvelland, gemeente VaalsGemeenteblad
8 feb 2019Verleende evenmentenvergunning, evenement Ontvangst Blauw Sjuut, 28 februari 2019, VaalsGemeenteblad
8 feb 2019Verleende evenementenvergunning, carnavalsoptocht, 5 maart 2019, LemiersGemeenteblad
31 jan 2019Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2019 BeekdaelenBlad gemeenschappelijke regeling
31 jan 2019Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent mandaat heffingsambtenaar Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2019 BeekdaelenBlad gemeenschappelijke regeling
30 jan 2019Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg Aanvullend mandaatbesluit gemeente BeekBlad gemeenschappelijke regeling
25 jan 2019Aanvraag evenementenvergunning, doorkomst van de Amstel Gold Race, 21 april 2019, VaalsGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag evenementenvergunning, carnavalsoptocht, 5 maart 2019, LemiersGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag evenementenvergunning, doorkomst van de Toerversie van de Amstel Gold Race, 20 april 2019, VaalsGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag evenementenvergunning, optocht, 1 maart 2019, VijlenGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag evenementenvergunning, 8-tal trainingsritten van de Koraalgroep Equipe Mont Ventoux, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 22 april, 5 mei, 19 mei en 2 juni 2019, VaalsGemeenteblad
25 jan 2019Verleende evenementenvergunningen,  Oplaten Auw Wief, 28 februari 2019, VaalsGemeenteblad
25 jan 2019Kennisgeving, Maatschappelijke ondersteuning, gemeente VaalsGemeenteblad
25 jan 2019ontheffingen stookverbod, Lemiers-Rijksweg, VaalsGemeenteblad
21 jan 2019Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling HeffenBlad gemeenschappelijke regeling
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, opslaan van roerende zaken door het plaatsen van afzetcontainers binnen de gemeentegrenzen gedurende het jaar 2019, VaalsGemeenteblad
11 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, opslaan van roerende zaken door het plaatsen van afzetcontainers binnen de gemeentegrenzen gedurende het jaar 2019, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Kennisgeving, vaststelling nadere regels Jeugdhulp, intrekking besluit Jeugdhulp, vaststelling besluit maatschappelijke ondersteuning 2019, intrekking besluit maatschappelijke ondersteuning 2015, gemeente VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Aanvragen omgevingsvergunning, opslaan van roerende zaken door het plaatsen van afzetcontainers binnen de gemeentegrenzen gedurende het jaar 2019, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, tweetal hardhouten damwanden aan weerszijden van de bestaande transportleiding, vellen van een houtopstand, uitvoeren van werk of werkzaamheden ten behoeve van het saneren van een bestaande transportleiding, verschillende locaties, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Kennisgeving, beleidsregel Bestuurlijke Boete BRP Vaals 2018Gemeenteblad
28 dec 2018Ontheffing stookverbod, Hilleshagerweg, VaalsGemeenteblad
27 dec 2018Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschapen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar BsGW 2019Blad gemeenschappelijke regeling

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
22 mrt 2019Verleende omgevingsvergunning, houden van een PaasLentemarkt, restaurant Suisse, VaalsGemeenteblad
15 mrt 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van de woning tot recreatiewoning en de schuur tot woning, Harles 15, VijlenGemeenteblad
15 mrt 2019Verleende omgevingsvergunning, gebruiken van het pand als kamerverhuur, Jos Francotteweg 12b, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Vaststelling bestemmingsplan Gemmenicherweg 56 te Vaals en besluit hogere grenswaarde Wet GeluidhinderGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, Rott 63a, VijlenGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende omgevingsvergunning, vervangen van de poorten bij de inritten, Holset 49, LemiersGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning, Vijlenberg, VijlenGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende omgevingsvergunning, legaliseren van het ophogen/egaliseren van het terrein, Vijlenstraat (ongenummerd), VijlenGemeenteblad
1 mrt 2019Verleende evenementenvergunning, PaasLentemarkt, 14 april 2019, zaal Suisse, VaalsGemeenteblad
22 feb 2019Verleende omgevingsvergunning, splitsen- verbouwen van een woning tot drie appartementen c.q. het toevoegen- realiseren van twee appartementen- wooneenheden, Kerkstraat 52 en 62, VaalsGemeenteblad
22 feb 2019Weigering omgevingsvergunning, plaatsen van een terrasoverkapping, Cottessen 13, VijlenGemeenteblad
15 feb 2019Verleende omgevingsvergunning, aanbrengen van een gevelreclame en het aanleggen van een alarminstallatie, Mamelis 1, LemiersGemeenteblad
15 feb 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van 2 dakkappellen, In 't Oord 1, VaalsGemeenteblad
15 feb 2019Verleende omgevingsvergunning, vernieuwen van het dak, Lemiers-Rijksweg 130, LemiersGemeenteblad
15 feb 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van de bestaande garage tot een ruimte voor aan huis gebonden beroep, Vijlenstraat 55, VijlenGemeenteblad
15 feb 2019Verleende omgevingsvergunning (archeologie), vrij graven en dieper leggen van een brandstofleiding, Oude Akerweg ongenummerd, VaalsGemeenteblad
8 feb 2019Verleende omgevingsvergunning, vervangen van een drietal bestaande kozijnen, Bloemendalstraat 1, VaalsGemeenteblad
25 jan 2019Verleende omgevingsvergunning, slopen van de gymzaal / sporthal, Lindenstraat 2b, VaalsGemeenteblad
25 jan 2019Verleende omgevingsvergunning en Verklaring Van Geen Bedenkingen, Von Clermontplein 60, VaalsGemeenteblad
25 jan 2019Omgevingsvergunning en Verklaring van Geen Bedenkingen, verbouwen van de woning, Rott 53, VijlenGemeenteblad
25 jan 2019Verleende evenementenvergunning, Patroonsfeest, 27 januari 2019, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, legaliseren van een woningsplitsing, Bloemendalstraat 31, 31a, 31b en 31c, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, legaliseren van een keermuur en terras, Groenzandweg 48, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk wonen in een bijgebouw, Holset 34-36, VaalsGemeenteblad

Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
22 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van 2 balkons, Akenerstraat 1, VaalsGemeenteblad
21 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 3 airco-units, Broekerweg 8, VaalsGemeenteblad
21 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen van een bestaande in- of uitrit, Pastorijweg 57, VijlenGemeenteblad
21 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, legaliseren van een opslag, schuilgelegenheid en keermuur, Cottessen 1, VijlenGemeenteblad
15 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een woning, De Lange Akker (ongenummerd), VaalsGemeenteblad
15 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de zolder, Kolmondstraat 39, VaalsGemeenteblad
8 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, gebruiken van het pand als kamerverhuur, Eschberg 10, VaalsGemeenteblad
8 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis, Oude Trichterweg 46, VijlenGemeenteblad
8 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 2 dakramen, Frankenhofweg 22, VaalsGemeenteblad
1 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, splitsen van het pand, Maastrichterlaan 106, VaalsGemeenteblad
22 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een woning, De Lange Akker (ongenummerd), VaalsGemeenteblad
22 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van het dak, Viergrenzenweg 41, VaalsGemeenteblad
22 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning, restaureren van de Cereshoeve, Tentstraat 67,69, 69a en 69b, VaalsGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag evenementenvergunning, PaasLentemarkt, 14 april 2019, Zaal Suisse, VaalsGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het pand tot hotel en het brandveilig gebruiken van het pand, Maastrichterlaan 23, VaalsGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning, restaureren van het woonhuis, Mamelis 37, LemiersGemeenteblad
8 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Tentstraat 89, VaalsGemeenteblad
8 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 9 zonnepanelen, von Clermontplein 12, VaalsGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van de poorten bij de inritten, Holset 49, LemiersGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van het dakterras met toegangstrap, Tentstraat 15-17, VaalsGemeenteblad
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van bestaande kozijnen, Bloemendalstraat 1, VaalsGemeenteblad
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van tuinschermen, Rott 53, VijlenGemeenteblad
11 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, slopen van een bestaande bebouwing en nieuwbouw schuur en schuilgelegenheid, Vijlenberg 58, VijlenGemeenteblad
11 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een aanbouw, Vijlenstraat 49, VijlenGemeenteblad
28 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de garage, Vijlenstraat 55, VijlenGemeenteblad
28 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, legaliseren van het ophogen en egaliseren van het terrein, Vijlenstraat (ongenummerd), VijlenGemeenteblad

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
4 mrt 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2019 of APV Vaals 2019Gemeenteblad

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 mrt 2019Vaststelling bestemmingsplan Gemmenicherweg 56 te Vaals en besluit hogere grenswaarde Wet GeluidhinderStaatscourant
22 jan 2019Ontwerpbestemmingsplan ‘Schuttebergsweg 3 te Vaals’Staatscourant

Plannen | ruimtelijk

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 mrt 2019Vaststelling bestemmingsplan Gemmenicherweg 56 te Vaals en besluit hogere grenswaarde Wet GeluidhinderGemeenteblad
1 feb 2019Ontwerpbestemmingsplan, Schuttebergsweg 3, VaalsGemeenteblad

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
13 feb 2019Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg februari 2019Blad gemeenschappelijke regeling
11 feb 2019Aanvulling Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling

Vergunningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
25 jan 2019Verleende omgevingsvergunning en Verklaring Van Geen Bedenkingen Von Clermontplein 60 VaalsStaatscourant
25 jan 2019Omgevingsvergunning en Verklaring van Geen Bedenkingen inzake het verbouwen van de woning Rott 53 te VijlenStaatscourant

Verkeersbesluiten

PublicatiedatumBekendmakingBron
15 jan 2019Verkeersbesluit opheffen laad- en losplaats KerkstraatStaatscourant