Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
17 jan 2018Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2018' GennepBlad gemeenschappelijke regeling
10 jan 2018Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
29 dec 2017Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent de aanwijzing van ambtenaren Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingenBlad gemeenschappelijke regeling
4 dec 2017Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg 2016Blad gemeenschappelijke regeling
27 okt 2017Ondermandaatbesluit gemeente Voerendaal - RUD Zuid-Limburg 2017Blad gemeenschappelijke regeling

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
16 jan 2018Voorgenomen plaatsingsbesluit ondergrondse containerGemeenteblad

Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
16 jan 2018Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffingGemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingenGemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018Gemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingGemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018Gemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelastingGemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018Gemeenteblad

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
21 dec 2017Besluit inwerkingtreding regelingen RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Klachtenregeling ongewenst gedrag RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling nevenwerkzaamheden RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling beeldschermbrillen RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Inconveniëntenregeling RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017IKB-regeling RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling vertrouwenspersoon RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling ter uitvoering artikel 6.4.4 CAR-UWO RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Werving- en selectiebeleid RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren bij de RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling melden vermoeden misstand RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling ambtseed of belofte RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling aanstelling in algemene dienst RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Vergoedingsregeling stagiaires RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Gedragscode voor ambtenaren bij de RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 dec 2017Exploitatie-/ anterieure overeenkomst inzake Omgevingsvergunning met Ruimtelijke onderbouwing voor het plan ‘Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan 34’ te VaalsStaatscourant
17 nov 2017Ontwerp-besluitomgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geenbedenkingeninzake het oprichten van studentenhuisvestingop het perceel, plaatselijkbekendals en gelegenaan de Sneeuwberglaan (34) en de Burg. Rhoenstraatte Vaals.Staatscourant
10 nov 2017Bestemmingsplan “Mamelis 14/14a te Lemiers”Staatscourant
7 nov 2017(GEWIJZIGDE) VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘RARENDERSTRAAT 73’Staatscourant
3 nov 2017Exploitatie-/anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan ‘Mamelis 14/14a te Lemiers’Staatscourant
3 nov 2017Omgevingsvergunning, Verklaring Van Geen Bedenkingen inzake het realiseren van 31 woningen met bijbehorende perceel afscheidingen, prefab betonnen keerwanden- /grond kerende constructies en 3 garageboxen op de percelen Dr. Schaepmanstraat- /Mgr. Nolensstraat te VaalsStaatscourant

Verkeersbesluiten

PublicatiedatumBekendmakingBron
22 nov 2017GEMEENTEBESTUUR van VAALSStaatscourant