Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
18 apr 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende aanwijzing controleur toeristenbelasting Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting.Blad gemeenschappelijke regeling
9 apr 2018Ter inzage: Concept-saneringsprogramma ‘Actualisatie akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de saneringswoningen te Vaals’Gemeenteblad
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijziging van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
5 feb 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg 1 februari 2018Blad gemeenschappelijke regeling
22 jan 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg januari 2018Blad gemeenschappelijke regeling
22 jan 2018Besluit aanwijzing yoezichthouders RUD Zuid-Limburg 2018Blad gemeenschappelijke regeling
22 jan 2018Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van BsGW houdende regels omtrent Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
13 apr 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
13 apr 2018Verleende omgevingsvergunning intrekkenGemeenteblad
9 apr 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
9 apr 2018Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
30 mrt 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
30 mrt 2018Aanwijsbesluit ondergrondse restafval containerGemeenteblad
30 mrt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
30 mrt 2018Omgevingsvergunning inzake het oprichten van studentenhuisvesting op het perceel, plaatselijk bekend als en gelegen aan de Sneeuwberglaan (voormalig Opel Hekkert-terrein) te VaalsGemeenteblad
26 mrt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
16 mrt 2018Beslistermijn verlengen, omgevingsvergunningGemeenteblad
16 mrt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
16 mrt 2018Buiten behandeling stellen van aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
12 mrt 2018Ontheffing stookverbodGemeenteblad
12 mrt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
5 mrt 2018Geweigerde omgevingsvergunningGemeenteblad
5 mrt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
22 feb 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
22 feb 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
19 feb 2018Voorgenomen aanwijzingsbesluit ondergrondse containerGemeenteblad
9 feb 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
9 feb 2018Verleende ontheffing landelijk stookverbodGemeenteblad
2 feb 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
25 jan 2018Besluit plaatsing ondergrondse container huishoudelijk restafvalGemeenteblad
25 jan 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
25 jan 2018Besluit plaatsing ondergrondse container huishoudelijk oud papierGemeenteblad
22 jan 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad

Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
13 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
13 apr 2018Melding activiteitenbesluit milieubeheer ingediendGemeenteblad
9 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
26 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
5 mrt 2018Melding wet milieubeheerGemeenteblad
5 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 feb 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
22 feb 2018Melding wet milieubeheerGemeenteblad
9 feb 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
9 feb 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
9 feb 2018Ontwerp-omgevingsvergunning brandveilig gebruikGemeenteblad
9 feb 2018Rectificatie aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
2 feb 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
25 jan 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 jan 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
5 apr 2018Regeling dienstreizen en verblijfskosten RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
26 feb 2018Regeling Bedrijfshulpverlening en EHBO RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
2 feb 2018Vastgestelde beleidsregelsGemeenteblad
25 jan 2018Aanwijzen toezichthouderGemeenteblad
25 jan 2018Aanwijzen toezichthouderGemeenteblad

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
30 mrt 2018Omgevingsvergunning inzake het oprichten van studentenhuisvesting aan de Sneeuwberglaan (voormalig Opel Hekkert-terrein) te VaalsStaatscourant

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
12 mrt 2018Wijziging artikel 10 lid 1 Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2007Gemeenteblad
22 jan 2018Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (Eerste wijziging Legesverordening 2018)Gemeenteblad
22 jan 2018Verordening tot de tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (Tweede wijziging Legesverordening 2018)Gemeenteblad

Beleidsregels

PublicatiedatumBekendmakingBron
9 mrt 2018Vaststelling welstandsnota gemeente Vaals 2018Gemeenteblad
22 jan 2018Vastgesteld standplaatsenplan voor de weekmarktGemeenteblad

Overig

PublicatiedatumBekendmakingBron
2 feb 2018Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-LimburgStaatscourant