Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
24 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
14 sep 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
11 sep 2018Aanvraag evenementenvergunningGemeenteblad
31 aug 2018Aanvragen evenementenvergunningGemeenteblad
31 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
27 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
17 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
17 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
7 aug 2018Melding wet milieubeheerGemeenteblad
7 aug 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
27 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
20 jul 2018Aanvragen evenementenvergunningGemeenteblad
20 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
9 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
29 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
29 jun 2018Melding wet milieubeheerGemeenteblad
29 jun 2018Ontvangen vergunningaanvragenGemeenteblad

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
24 sep 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
24 sep 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
14 sep 2018Verleende evenementenvergunningGemeenteblad
14 sep 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
11 sep 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
11 sep 2018Verleende evenementenvergunningGemeenteblad
11 sep 2018Verleende ontheffing stookverbodGemeenteblad
31 aug 2018Verleende evenementenvergunningGemeenteblad
31 aug 2018Intrekken verleende bouwvergunningGemeenteblad
27 aug 2018Rectificatie: verlengde omgevingsvergunningenGemeenteblad
17 aug 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
17 aug 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
7 aug 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
27 jul 2018Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunningGemeenteblad
27 jul 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
20 jul 2018Verleende evenementenvergunningenGemeenteblad
17 jul 2018Ontheffing stookverbodGemeenteblad
17 jul 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
9 jul 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
3 jul 2018Ontheffing geluidhinder ex artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (Maastrichterlaan 4)Gemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
24 sep 2018Aanwijzen toezichthouderGemeenteblad
24 sep 2018Aanwijzen toezichthouderGemeenteblad
18 sep 2018Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW, Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling
7 sep 2018Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-WittemBlad gemeenschappelijke regeling
17 aug 2018Gewijzigde welstandsnota van Vaals 2018 vastgesteldGemeenteblad
3 aug 2018Besluit van de directeur van BsGW houdende regels omtrent het aanstellen van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
24 jul 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaar RUD Zuid-Limburg 24 juli 2018Blad gemeenschappelijke regeling

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
7 sep 2018Verordening klachtenbehandeling 2014 RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
27 jul 20182e wijziging legesverordening 2018, gemeente VaalsGemeenteblad
25 jul 20181e wijziging legesverordening 2018, gemeente VaalsGemeenteblad
23 jul 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent gemeentelijke tarieven Legesverordening 2018Gemeenteblad

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
31 aug 2018Vertrokken naar onbekende bestemmingGemeenteblad
17 jul 2018Vertrokken naar onbekende bestemmingGemeenteblad
3 jul 2018Vertrokken naar onbekende bestemmingGemeenteblad
26 jun 2018CAR-UWO van de RUD Zuid-Limburg geldend per 1 januari 2018Blad gemeenschappelijke regeling

Beleidsregels

PublicatiedatumBekendmakingBron
2 jul 2018Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent gegevensbescherming Beleidsregel wijze indiening verzoek inzake rechten betrokkene onder AVGBlad gemeenschappelijke regeling