Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
12 nov 2018Rectificatie ontvangen aanvragen omgevingsvergunningenGemeenteblad
12 nov 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
12 nov 2018Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
12 nov 2018Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
5 nov 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 okt 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
30 okt 2018Ter inzage: ontwerp-verzoekbesluit KapellervoetpadGemeenteblad
19 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
19 okt 2018Melding wet milieubeheerGemeenteblad
12 okt 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
12 okt 2018Aanvraag evenementenvergunningGemeenteblad
12 okt 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
5 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
28 sep 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
24 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
14 sep 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
11 sep 2018Aanvraag evenementenvergunningGemeenteblad
31 aug 2018Aanvragen evenementenvergunningGemeenteblad
31 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
27 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
17 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
17 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
5 nov 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
30 okt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
19 okt 2018Termijn aanvraag omgevingsverunning verlengenGemeenteblad
19 okt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
12 okt 2018Ontheffing stookverbodGemeenteblad
5 okt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
28 sep 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
28 sep 2018Verleende evenementenvergunningenGemeenteblad
24 sep 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
24 sep 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
14 sep 2018Verleende evenementenvergunningGemeenteblad
14 sep 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
11 sep 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
11 sep 2018Verleende evenementenvergunningGemeenteblad
11 sep 2018Verleende ontheffing stookverbodGemeenteblad
31 aug 2018Verleende evenementenvergunningGemeenteblad
31 aug 2018Intrekken verleende bouwvergunningGemeenteblad
27 aug 2018Rectificatie: verlengde omgevingsvergunningenGemeenteblad
17 aug 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
17 aug 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
2 nov 2018Voorontwerp bestemmingsplan 'Cottessen 10c te Vijlen'Staatscourant
19 okt 2018Voorontwerp bestemmingsplan Holset 34-36Staatscourant

Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
19 okt 2018Concept programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 ter inzageGemeenteblad
27 sep 2018Besluit van de directeur van de Gemeenschappelijke Regling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent het aanwijzen van onbezoldigde belastingdeurwaarders/betekenaars ten behoeve van de invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingenBlad gemeenschappelijke regeling
24 sep 2018Aanwijzen toezichthouderGemeenteblad
24 sep 2018Aanwijzen toezichthouderGemeenteblad
18 sep 2018Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW, Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling
7 sep 2018Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-WittemBlad gemeenschappelijke regeling
17 aug 2018Gewijzigde welstandsnota van Vaals 2018 vastgesteldGemeenteblad

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
15 okt 2018Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent archiefbescheiden Archiefverordening BsGWBlad gemeenschappelijke regeling
7 sep 2018Verordening klachtenbehandeling 2014 RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
5 okt 2018Eerste wijziging IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017Blad gemeenschappelijke regeling
31 aug 2018Vertrokken naar onbekende bestemmingGemeenteblad