Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
22 jan 2024 Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Vaals 2024
18 jan 2024 Rectificatie: Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting
18 jan 2024 Rectificatie: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen
18 jan 2024 Rectificatie: Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing
29 dec 2023 Verordening gemeentelijke adviescommissie Mergelland
29 dec 2023 Algemene Plaatselijke Verordening Vaals 2023, eerste wijziging
29 dec 2023 Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023, eerste wijziging
28 dec 2023 Verordening op de gemeentelijke rekenkamer Vaals 2024
27 dec 2023 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024
27 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen
27 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting
27 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing
27 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing
27 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting
27 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting
27 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024
27 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld
27 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting
27 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van leges 2024
21 dec 2023 Verordening Wmo en Jeugdwet gemeente Vaals 2024
21 dec 2023 Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht–Heuvelland 2023

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
5 feb 2024 Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Zuid-Limburg 2024, 1e tranche
29 dec 2023 Besluit Wmo en Jeugdwet gemeente Vaals 2024

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
29 dec 2023 Besluit aanwijzen toezichthouder T.H.A. Schlenger
29 dec 2023 Besluit aanwijzen toezichthouder S.B.A. de Vreede
29 dec 2023 Besluit aanwijzen toezichthouder S.B.A. de Vreede
29 dec 2023 Besluit aanwijzen toezichthouder B.J.M. Vaessen
29 dec 2023 Besluit aanwijzen toezichthouder T.H.A. Schlenger
29 dec 2023 Besluit aanwijzen toezichthouder B.J.M. Vaessen
1 dec 2023 Handhaving in verband met geconstateerde overtredingen met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit lozing afvalwater huishoudens

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
15 dec 2023 Bekendmaking voorgenomen plaatsingsbesluit ondergrondse container

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
22 jan 2024 Beleidsregel intrekken omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit
29 dec 2023 Beleidsregels voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Vaals 2024-2026
29 dec 2023 Uitvoeringsbeleid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
27 dec 2023 Nota bodembeheer
21 dec 2023 Beleidsregels Scholing Maastricht-Heuvelland
21 dec 2023 Beleidsregels Gesubsidieerde arbeid Maastricht-Heuvelland 2023
21 dec 2023 Beleidsregels Persoonsgebonden Re-integratiebudget Maastricht-Heuvelland
6 dec 2023 Beleidsregel energietoeslag 2023 gemeente Vaals

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
29 dec 2023 Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Vaals
29 dec 2023 Mandaatbesluit gemeente Vaals 2023
21 dec 2023 Mandaatbesluit van de gemeente Vaals aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg 2023

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement ontvangst Blauw Sjuut op 8 februari 2024 van 13.00 tot 15.30 uur aan Kopermolen en de Koperhof te Vaals
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement Kinderoptocht Vaals op 10 februari 2024 op diverse locaties te Vaals
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement "Grote optocht" op 12 februari 2024 aan diverse locaties te Vaals
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement "Afterparty grote optocht" op 12 februari 2024 van 16.00 tot 18.00 uur aan Prins Willem Alexanderplein te Vaals
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement afhalen prins / sleuteloverdracht op 11 februari 2024 aan diverse locaties te Vaals
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement Dialectmis 2024 op 11 februari 2024 op diverse locaties te Vaals
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement "Ontvangst Blauw Sjuut" op 8 februari 2024 aan diverse locatie te Vaals
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement "Oplaten Oad Wief" op 8 februari 2024 van 11.00 tot 12.00 uur aan Prins Willem Alexanderplein te Vaals
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement Carnavalsoptocht Lemiers 2024 op 13 februari 2024 aan diverse locaties te Lemiers
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement Schooloptocht carnaval Vijlen op 9 februari 2024 van 10.30 tot 12.00 op diverse locaties te Vijlen
2 feb 2024 Toestemming voor het houden van het evenement Carnavalsoptocht Vijlen op 11 februari 2024 aan diverse locaties te Vijlen
8 dec 2023 Toestemming voor het evenement "Kerst Schaatsbaan" op 8 december van 15:00 tot 19:00, 9 december van 13:00 tot 22:00 en 10 december van 12:00 tot 19:00 uur aan Koningin Julianaplein te Vaals
8 dec 2023 Toestemming voor het evenement "Völser Adventstreff" op 10 december 2023 van 12.00 tot 19.00 uur aan Koningin Juliaplein en Von Clermontplein te Vaals

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
1 dec 2023 Toestemming voor het exploiteren van een openbare inrichting aan Maastrichterlaan 18 te Vaals

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
23 feb 2024 Aanvraag vergunning voor realiseren van een dakterras met serre, Kerkstraat 31a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 4926
23 feb 2024 Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000292, Pater Gelissenstraat (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11108
23 feb 2024 Aanvraag vergunning voor verbouwen van het pand, Seffenterstraat 3 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 4520
22 feb 2024 Toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan, alsmede het realiseren van een uitbreiding ter plaatse van de begane grond, Koningin Julianaplein te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11018
22 feb 2024 Toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan, alsmede het realiseren van een uitbreiding ter plaatse van de begane grond op locatie Koningin Julianaplein (Blok D1B) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11018.
22 feb 2024 Aanvraag vergunning voor plaatsen van zonnepanelen, Tentstraat 22 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 481
24 jan 2024 Toestemming voor vestigen van een B&B, Rarenderstraat 16a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 365
24 jan 2024 Toestemming voor het verbouwen van het pand, Maastrichterlaan 24a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 6697
24 jan 2024 Toestemming voor omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw, Koningin Julianaplein (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10821
23 jan 2024 Aanvraag vergunning voor toevoegen van twee verdiepingen, St Martinusstraat 13 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 7736
22 jan 2024 Aanvraag vergunning voor legaliseren van de reeds geplaatste kozijnen, Bosstraat 89 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 225
22 jan 2024 Toestemming voor plaatsen van containers binnen de gemeente Vaals voor het jaar 2024, gehele gemeente Vaals
22 jan 2024 Toestemming voor plaatsen van containers binnen de gemeente Vaals voor het jaar 2024, gehele gemeente Vaals
16 jan 2024 Aanvraag vergunning voor realiseren van een zoutsilo, Selzerbeeklaan 9 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9552
10 jan 2024 Aanvraag vergunning voor verbouwen van bestaande bebouwing tot appartementen, Aan de Weverij 103A-105 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11124
10 jan 2024 Toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan en het aanpassen van de raamkozijnen op het perceel Koningin Juliaplein Blok A2 ongenummerd te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11014
10 jan 2024 Toestemming voor het plaatsen van informatieborden op de percelen kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 24 en 28, sectie H nummer 44 en 255., Holset 34 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummers 24 en 28 en sectie H, nummers 44 en 255
9 jan 2024 Aanvraag vergunning voor bouwen van een woning, Mamelis 25 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 443
9 jan 2024 Aanvraag vergunning voor realiseren van twee woningen, Maastrichterlaan 116 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 445
8 jan 2024 Aanvraag vergunning voor legaliseren van drie safaritenten, Camerig 12 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 43
5 jan 2024 Aanvraag vergunning voor bouwen van een berging annex carport, Bosstraat 46 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11050
5 jan 2024 Aanvraag vergunning voor toevoegen van een woning in een bestaand praktijkruimte, Maastrichterlaan 207 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10074
5 jan 2024 Aanvraag vergunning voor plaatsen van een tijdelijke mantelzorgunit, Groenenweg 8 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 964
5 jan 2024 Aanvraag vergunning voor plaatsen van containers, gehele gemeente Vaals
4 jan 2024 Aanvraag vergunning voor bouwen van zeven woningen, Pater Gelissenstraat (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11108
4 jan 2024 Aanvraag vergunning voor bouwen van vier woningen, Pater Gelissenstraat (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11108
3 jan 2024 Aanvraag vergunning voor bouwen van zes woningen, Pater Gelissenstraat (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11108
3 jan 2024 Aanvraag vergunning voor bouwen van twee woningen, Pater Gelissenstraat (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11108
2 jan 2024 Aanvraag vergunning voor bouwen van 37 appartementen, Maastrichterlaan (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 6375
29 dec 2023 Aanvraag vergunning voor realiseren van een woonruimte ten behoeve van mantelzorg, Melleschet 36 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 149
29 dec 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van afzetcontainers, gehele gemeente Vaals
28 dec 2023 Aanvraag vergunning voor renoveren van een kantoorgebouw, In 't Oord 18 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 199
27 dec 2023 Aanvraag vergunning voor splitsen van vier appartementen, Maastrichterlaan 26 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 5956
27 dec 2023 Aanvraag vergunning voor vervangen van bestaande kioskdaken en het uitbreiden van de terrasoverkapping, Viergrenzenweg 97 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 714
22 dec 2023 Aanvraag vergunning voor wijzigen van een bijgebouw, Oud Lemiers 8L te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 696
22 dec 2023 Toestemming voor plaatsen van containers binnen de gehele gemeente Vaals voor het jaar 2024, gehele gemeente Vaals
22 dec 2023 Toestemming voor plaatsen van containers binnen de gehele gemeente Vaals voor het jaar 2024, gehele gemeente Vaals
21 dec 2023 Toestemming voor kappen van bomen , Pastoerswei te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9455
20 dec 2023 Aanvraag vergunning voor wijzigen van een bestaande omgevingsvergunning, Koningin Julianaplein (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10821
19 dec 2023 Aanvraag vergunning voor kappen van vier bomen en het verwijderen van struweelranden, Oude Akerweg (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 462
18 dec 2023 Toestemming voor wijzigen van een balkonoverkapping, Pastoor Prickaertsstraat 36 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummers 1108
18 dec 2023 Aanvraag vergunning voor verbouwen van het kantoor en woonhuispand, Kerkstraat 33 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A nummer 4835
18 dec 2023 Aanvraag vergunning voor vestigen van een B&B, Rarenderstraat 16a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 365
18 dec 2023 Toestemming voor wijzigen van een balkonoverkapping, Pastoor Prickaertsstraat 38 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummers 1109
18 dec 2023 Aanvraag vergunning voor renoveren van de woning, Harles 8 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 1031
18 dec 2023 Toestemming voor plaatsen van containers binnen de gehele gemeente Vaals voor het jaar 2024, gehele gemeente Vaals
15 dec 2023 Aanvraag vergunning voor bouwen van appartementen, Camerig 22 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 478
15 dec 2023 Toestemming voor het realiseren van een uitbreiding op het perceel Koningin Julianaplein te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11017
15 dec 2023 Aanvraag vergunning voor uitbreiden van een stalling/werkplaats, Lemiers-Rijksweg 113 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 679
14 dec 2023 Aanvraag vergunning voor aanleggen van een dakterras aan achterzijde van een bestaand pand, Maastrichterlaan 24a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 6697
8 dec 2023 Toestemming voor intern realiseren van 4 vakantieappartementen , Harles 22 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 1028
28 nov 2023 Aanvraag vergunning voor Uitbreiding buffer Mamelis, Oude Akerweg (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 462
28 nov 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van containers binnen de gehele gemeente Vaals voor het jaar 2024, gehele gemeente Vaals
27 nov 2023 Aanvraag vergunning voor heropbouwen van de gevel van de kleine stal, Mamelis 21 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 1040
27 nov 2023 Toestemming voor plaatsen van zonnepanelen, Akenerstraat 11 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 8229
23 nov 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van containers binnen de gehele gemeente Vaals voor het jaar 2024, Von Clermontplein 15 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10822
23 nov 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van containers binnen de gehele gemeente Vaals voor het jaar 2024, gehele gemeente Vaals

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
19 jan 2024 Rectificatie ontwerp-bestemmingsplan "Partiële Herziening Buitengebied 2023"
22 dec 2023 Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan ‘Partiële Herziening Buitengebied 2023’
1 dec 2023 Ter inzage legging ontwerp-wijzigingsplan ‘Pastoerswei’ aan de Lindenstraat te Vaals

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
19 jan 2024 uitschrijving basisregistratie personen
16 feb 2024 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van Z. Kondáš
16 feb 2024 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van Ž. Kondášová
16 feb 2024 Vertrokken met onbekende bestemming van M.B. Blecker
16 feb 2024 Vertrokken met onbekende bestemming van A.L.J. Sommer
16 feb 2024 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van Ž. Kondášová
16 feb 2024 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van J. Ondová
16 feb 2024 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van A.T. Sariişik
16 feb 2024 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van Z. Kondáš
16 feb 2024 Vertrokken met onbekende bestemming van J.C. Santiago
16 feb 2024 Vertrokken met onbekende bestemming van L. Rauer
2 feb 2024 Vertrokken met onbekende bestemming van Weusten E.W.A.M.
29 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
29 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
29 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
29 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
29 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
22 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
22 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
22 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
22 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
8 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
8 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
8 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
8 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen
8 dec 2023 uitschrijving basisregistratie personen