Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
20 jul 2018Aanvragen evenementenvergunningGemeenteblad
20 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
9 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
29 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
29 jun 2018Melding wet milieubeheerGemeenteblad
29 jun 2018Ontvangen vergunningaanvragenGemeenteblad
25 jun 2018Aanvragen omgevingsverguningGemeenteblad
18 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
8 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
28 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
14 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
4 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
1 mei 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
23 apr 2018Aanvraag evenementenvergunningGemeenteblad
23 apr 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
23 apr 2018Rectificatie ontvangen aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
20 jul 2018Verleende evenementenvergunningenGemeenteblad
17 jul 2018Ontheffing stookverbodGemeenteblad
17 jul 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
9 jul 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
3 jul 2018Ontheffing geluidhinder ex artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 (Maastrichterlaan 4)Gemeenteblad
25 jun 2018Rectificatie - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingenGemeenteblad
25 jun 2018Verleende vergunning exploiteren horecabedrijfGemeenteblad
18 jun 2018Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het verbouwen van de woning Rott 53 te VijlenGemeenteblad
18 jun 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
18 jun 2018Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake het oprichten van 5 appartementen op het perceel von Clermontplein 60 te VaalsGemeenteblad
8 jun 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
5 jun 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
28 mei 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
18 mei 2018Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
18 mei 2018Verleende drank- en horecavergunning / exploitatievergunningGemeenteblad
14 mei 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
1 mei 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
1 mei 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
1 mei 2018Aanwijzingen plaatsing ondergrondse containerGemeenteblad
23 apr 2018Verleende ontheffing stookverbodGemeenteblad
23 apr 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
17 jul 2018Vertrokken naar onbekende bestemmingGemeenteblad
3 jul 2018Vertrokken naar onbekende bestemmingGemeenteblad
26 jun 2018CAR-UWO van de RUD Zuid-Limburg geldend per 1 januari 2018Blad gemeenschappelijke regeling
18 jun 2018Vertrokken naar onbekende bestemmingGemeenteblad

Beleidsregels

PublicatiedatumBekendmakingBron
2 jul 2018Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent gegevensbescherming Beleidsregel wijze indiening verzoek inzake rechten betrokkene onder AVGBlad gemeenschappelijke regeling

Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
19 jun 2018Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent proceskosten bestuursrecht Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2018Blad gemeenschappelijke regeling
18 jun 2018Benoeming Functionaris Gegevensbescherming (FG)Gemeenteblad
5 jun 2018Jaarstukken 2018 ter inzageGemeenteblad

Vergunningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
15 jun 2018Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het oprichten van 5 appartementen op het perceel von Clermontplein 60 te Vaals.Staatscourant
14 jun 2018Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het verbouwen van de woning Rott 53 te VijlenStaatscourant