Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
19 feb 2018Voorgenomen aanwijzingsbesluit ondergrondse containerGemeenteblad
9 feb 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
9 feb 2018Verleende ontheffing landelijk stookverbodGemeenteblad
2 feb 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
25 jan 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
25 jan 2018Besluit plaatsing ondergrondse container huishoudelijk oud papierGemeenteblad
25 jan 2018Besluit plaatsing ondergrondse container huishoudelijk restafvalGemeenteblad
22 jan 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
16 jan 2018Voorgenomen plaatsingsbesluit ondergrondse containerGemeenteblad

Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
9 feb 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
9 feb 2018Ontwerp-omgevingsvergunning brandveilig gebruikGemeenteblad
9 feb 2018Rectificatie aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
9 feb 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
2 feb 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
25 jan 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
22 jan 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
16 jan 2018Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
5 feb 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg 1 februari 2018Blad gemeenschappelijke regeling
22 jan 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg januari 2018Blad gemeenschappelijke regeling
22 jan 2018Besluit aanwijzing yoezichthouders RUD Zuid-Limburg 2018Blad gemeenschappelijke regeling
22 jan 2018Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van BsGW houdende regels omtrent Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling
17 jan 2018Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Mandaatbesluit heffing- en invorderingsambtenaar BsGW 2018' GennepBlad gemeenschappelijke regeling
10 jan 2018Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
29 dec 2017Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent de aanwijzing van ambtenaren Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingenBlad gemeenschappelijke regeling
4 dec 2017Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg 2016Blad gemeenschappelijke regeling

Overig

PublicatiedatumBekendmakingBron
2 feb 2018Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-LimburgStaatscourant

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
2 feb 2018Vastgestelde beleidsregelsGemeenteblad
25 jan 2018Aanwijzen toezichthouderGemeenteblad
25 jan 2018Aanwijzen toezichthouderGemeenteblad
21 dec 2017Besluit inwerkingtreding regelingen RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Klachtenregeling ongewenst gedrag RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling nevenwerkzaamheden RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling beeldschermbrillen RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Inconveniëntenregeling RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017IKB-regeling RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling vertrouwenspersoon RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling ter uitvoering artikel 6.4.4 CAR-UWO RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Werving- en selectiebeleid RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren bij de RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling melden vermoeden misstand RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling ambtseed of belofte RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Regeling aanstelling in algemene dienst RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Vergoedingsregeling stagiaires RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
20 dec 2017Gedragscode voor ambtenaren bij de RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
22 jan 2018Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (Eerste wijziging Legesverordening 2018)Gemeenteblad
22 jan 2018Verordening tot de tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (Tweede wijziging Legesverordening 2018)Gemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffingGemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingenGemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018Gemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingGemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018Gemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelastingGemeenteblad
28 dec 2017Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018Gemeenteblad

Beleidsregels

PublicatiedatumBekendmakingBron
22 jan 2018Vastgesteld standplaatsenplan voor de weekmarktGemeenteblad

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
1 dec 2017Exploitatie-/ anterieure overeenkomst inzake Omgevingsvergunning met Ruimtelijke onderbouwing voor het plan ‘Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan 34’ te VaalsStaatscourant

Verkeersbesluiten

PublicatiedatumBekendmakingBron
22 nov 2017GEMEENTEBESTUUR van VAALSStaatscourant