Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van bestaande kozijnen, Bloemendalstraat 1, VaalsGemeenteblad
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van tuinschermen, Rott 53, VijlenGemeenteblad
11 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, slopen van een bestaande bebouwing en nieuwbouw schuur en schuilgelegenheid, Vijlenberg 58, VijlenGemeenteblad
11 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een aanbouw, Vijlenstraat 49, VijlenGemeenteblad
28 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de garage, Vijlenstraat 55, VijlenGemeenteblad
28 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, legaliseren van het ophogen en egaliseren van het terrein, Vijlenstraat (ongenummerd), VijlenGemeenteblad
21 dec 2018Verlenging beslistermijn, legaliseren van appartementen, Kerkstraat 52 en 62, VaalsGemeenteblad
21 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een woning, Rott 28, VijlenGemeenteblad
14 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de woning, Harles 15, VijlenGemeenteblad
14 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning, Vijlenberg 23, VijlenGemeenteblad
14 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning, Holset 82, LemiersGemeenteblad
7 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van het bestemmingsplan op het perceel, Rott 63a, VijlenGemeenteblad
7 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van de heg afscheiding door het plaatsen van een hekwerk, Heuvel 62, VaalsGemeenteblad
30 nov 2018Aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen van een gevelreclame, aanleggen van een alarminstallatie, Mamelis 1, LemiersGemeenteblad
30 nov 2018Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Klaasvelderweg 30, LemiersGemeenteblad
30 nov 2018Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst, herontwikkeling Von Clermontplein 60, VaalsGemeenteblad
23 nov 2018Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een terrasoverkapping, Cottessen 13, VijlenGemeenteblad
16 nov 2018Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Tentstraat 109, VaalsGemeenteblad
16 nov 2018Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning, brandveilig gebruik, St. Jozefplein 49, VaalsGemeenteblad
16 nov 2018Aanvraag omgevingsvergunning, slopen van de gymzaal / sporthal, Lindenstraat 2b, VaalsGemeenteblad
16 nov 2018Aanvraag omgevingsvergunning, legaliseren van een terrasoverkapping, Rott 21a, VijlenGemeenteblad
16 nov 2018Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een tuinhuisje, In 't Oord 43, VaalsGemeenteblad
16 nov 2018Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een tuinberging, Oud Lemiers 27, LemiersGemeenteblad
12 nov 2018Rectificatie ontvangen aanvragen omgevingsvergunningenGemeenteblad
12 nov 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
12 nov 2018Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
12 nov 2018Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
5 nov 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 okt 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
30 okt 2018Ter inzage: ontwerp-verzoekbesluit KapellervoetpadGemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, opslaan van roerende zaken door het plaatsen van afzetcontainers binnen de gemeentegrenzen gedurende het jaar 2019, VaalsGemeenteblad
11 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning, opslaan van roerende zaken door het plaatsen van afzetcontainers binnen de gemeentegrenzen gedurende het jaar 2019, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Kennisgeving, vaststelling nadere regels Jeugdhulp, intrekking besluit Jeugdhulp, vaststelling besluit maatschappelijke ondersteuning 2019, intrekking besluit maatschappelijke ondersteuning 2015, gemeente VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Aanvragen omgevingsvergunning, opslaan van roerende zaken door het plaatsen van afzetcontainers binnen de gemeentegrenzen gedurende het jaar 2019, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, tweetal hardhouten damwanden aan weerszijden van de bestaande transportleiding, vellen van een houtopstand, uitvoeren van werk of werkzaamheden ten behoeve van het saneren van een bestaande transportleiding, verschillende locaties, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Kennisgeving, beleidsregel Bestuurlijke Boete BRP Vaals 2018Gemeenteblad
28 dec 2018Ontheffing stookverbod, Hilleshagerweg, VaalsGemeenteblad
27 dec 2018Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschapen houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar BsGW 2019Blad gemeenschappelijke regeling
21 dec 2018Aanvraag evenementenvergunning, verschillende activiteiten, VaalsGemeenteblad
21 dec 2018Aanvraag evenementenvergunning, Dinnerboxen, 26 januari 2019, VaalsGemeenteblad
21 dec 2018Verleende evenementenvergunning, Expeditie Vuur, vrijdag 28 december 2018, 18.00 -22.00 uur, VaalsGemeenteblad
14 dec 2018Verleende evenementenvergunning, Drielandenpunttrail, zondag 10 februari 2019, gemeente VaalsGemeenteblad
14 dec 2018Verleende evenementenvergunning, bewegwijzering van de winterwandeling van Wandelclub “Jo-Ne, zaterdag 5 en zondag 6 januari 2019, VijlenGemeenteblad
14 dec 2018Verleende evenementenvergunning, houden van de carnavalsoptocht, zondag 3 maart 2019 van 14.00 tot 17.00 uur, VijlenGemeenteblad
14 dec 2018Verleende evenementenvergunning, plaatsen van een houten kersthuisje op het terras aan de voorzijde van Café D’r Koffereck, Maastrichterlaan 60, VaalsGemeenteblad
7 dec 2018Aanvraag omgevingsvergunning, inrichten van een mountainbiketrail, Elsenboschweg (ongenummerd), VijlenGemeenteblad
30 nov 2018Aanvraag evenementenvergunning, verschillende activiteiten, maart 2019Gemeenteblad
27 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) houdende regels omtrent mandaatBlad gemeenschappelijke regeling
15 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling BedrijfsvoeringBlad gemeenschappelijke regeling
15 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling HeffenBlad gemeenschappelijke regeling
15 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling InnenBlad gemeenschappelijke regeling
15 nov 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent Mandaatbesluit hoofd afdeling Informatie, Processen en AutomatiseringBlad gemeenschappelijke regeling

Verkeersbesluiten

PublicatiedatumBekendmakingBron
15 jan 2019Verkeersbesluit opheffen laad- en losplaats KerkstraatStaatscourant
21 nov 2018Gehandicaptenparkeerplaats op Kenteken Aan de WeverijStaatscourant

Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
28 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, legaliseren van een woningsplitsing, Bloemendalstraat 31, 31a, 31b en 31c, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, legaliseren van een keermuur en terras, Groenzandweg 48, VaalsGemeenteblad
28 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk wonen in een bijgebouw, Holset 34-36, VaalsGemeenteblad
21 dec 2018Verleende exploitatievergunning, horecabedrijf, Vaalsbroek 1, VaalsGemeenteblad
21 dec 2018Verleende drank- en horecavergunning, Vaalsbroek 1, VaalsGemeenteblad
14 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een tuinhuisje, perceel In 't Oord 43, VaalsGemeenteblad
14 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een tuinberging, Oud Lemiers 27, LemiersGemeenteblad
14 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een eetcafé, Kerkstraat 21, VaalsGemeenteblad
14 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, legaliseren van een terrasoverkapping, Rott 21a, VijlenGemeenteblad
14 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, inrichten van een mountainbike trail, Elsenboschweg (ongenummerd), VijlenGemeenteblad
14 dec 2018Verleende evenementenvergunning, plaatsen van een houten kersthuisje op het terras aan de voorzijde van Ijssalon Italia, Maastrichterlaan 24, VaalsGemeenteblad
14 dec 2018Verleende evenementenvergunning, plaatsen van twee houten kerstchalets, op de grond gelegen aan de voorzijde van het pand van Bloemen & Zo, Maastrichterlaan 94a, VaalsGemeenteblad
7 dec 2018Verleende omgevingsvergunning, gedeeltelijk wijzigen van de gebruiksfunctie van het pand, Nieuwe Hertogenweg 20, VaalsGemeenteblad
7 dec 2018Verleende ontheffing stookverbod, Lemiers Rijksweg, VaalsGemeenteblad
7 dec 2018ontwerpbesluit omgevingsvergunning, vrij graven en dieper leggen van een brandstofleiding, Oude Akerweg ongenummerd, VaalsGemeenteblad
30 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Akkerroosweg 6, VaalsGemeenteblad
30 nov 2018Verlenging beslistermijn, legaliseren van een keermuur, Groenzandweg 48, VaalsGemeenteblad
30 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, legaliseren van een overkapping aan de bestaande garage en stal met hondenren aan de bestaande carport , Cottessen 1, VijlenGemeenteblad
30 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, aanleggen van een nieuwe in- of uitrit, Melleschet 37, VijlenGemeenteblad
30 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, aanleggen van een nieuwe in- of uitrit, Melleschet 35, VijlenGemeenteblad
30 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Maastrichterlaan 162e, VaalsGemeenteblad
30 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Tentstraat 109, VaalsGemeenteblad
30 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, restaureren van het bakhuis, Vijlenstraat 53, VijlenGemeenteblad
23 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een erfafscheiding, Benedictijnenstraat 1, VijlenGemeenteblad
23 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, aanpassen van de vee roosters, Groenenweg (ongenummerd), VijlenGemeenteblad
23 nov 2018Verleende exploitatievergunning, exploiteren van een horecabedrijf, Cottessen 8, NE VijlenGemeenteblad
23 nov 2018Verleende exploitatievergunning, exploiteren van een horecabedrijf, Vijlenberg 115, AS VijlenGemeenteblad
23 nov 2018Verleende drank- en horecavergunning, Vijlenberg 115, VijlenGemeenteblad
16 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een reclame-uiting, Maastrichterlaan 27, VaalsGemeenteblad
16 nov 2018Verleende ontheffing stookverbod, Mamelisserweg 9, VaalsGemeenteblad
16 nov 2018Verleende omgevingsvergunning, herbouwen van de loods, Vijlenstraat 11, VijlenGemeenteblad
5 nov 2018Verleende omgevingsvergunningGemeenteblad
30 okt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad

Verordeningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
21 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent tarieven afval Verordening afvalstoffenheffing 2019Gemeenteblad
21 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent tarieven forensen Verordening forensenbelasting 2019Gemeenteblad
21 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent tarieven marktstandplaats Verordening marktgeld 2019Gemeenteblad
21 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent tarieven OZB Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019Gemeenteblad
21 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent tarieven gebruik riool Verordening rioolheffing 2019Gemeenteblad
21 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent tarieven gemeentelijke leges Legesverordening 2019Gemeenteblad
21 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent voorzieningen jeugd Verordening jeugdhulp versie 2019Gemeenteblad
21 dec 2018Wijziging subsidieverordening t.b.v. subsidieverstrekking aan professionele instellingen in het sociaal domeinGemeenteblad
21 dec 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent WMO Verordening maatschappelijke ondersteuning, versie 2019Gemeenteblad
26 nov 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent afvalstoffen Afvalstoffenverordening gemeente Vaals 2007Gemeenteblad
21 nov 2018Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2018 of APV Vaals 2018Gemeenteblad

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
29 nov 2018Publicatie anterieure exploitatieovereenkomst Von Clermontplein 60Staatscourant
29 nov 2018Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Gemmenicherweg 56 en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet GeluidhinderStaatscourant
2 nov 2018Voorontwerp bestemmingsplan 'Cottessen 10c te Vijlen'Staatscourant

Plannen | ruimtelijk

PublicatiedatumBekendmakingBron
29 nov 2018Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Gemmenicherweg 56 en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet GeluidhinderGemeenteblad
29 nov 2018Publicatie anterieure exploitatieovereenkomst Von Clermontplein 60Gemeenteblad

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
21 nov 2018Eerste wijziging van de CAR-UWO RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling