Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
11 sep 2023 Financiële verordening art. 212 gemeente Vaals 2023
24 jul 2023 Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023
5 jul 2023 Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
3 aug 2023 Handhaving in verband met geconstateerde overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit lozing afvalwater huishoudens

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
15 sep 2023 Melding oprichting of verandering van een inrichting, Weijerweg 2 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 274

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
21 jul 2023 Toestemming voor het gebruik van een exploitatievergunning en een alcoholwetvergunning aan diverse locaties te Lemiers en te Vaals

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
4 aug 2023 Toestemming voor het buurtfeest op 9 september 2023 aan Burgemeester Rhoenstraat te Vaals
4 aug 2023 Toestemming voor Grizzly100 Trail op 28 oktober 2023 te Vaals
4 aug 2023 Toestemming voor de Bidprocessie Lourdesgrot op 15 augustus 2023 te Vaals
4 aug 2023 Toestemming voor een optocht ten behoeve van het 100- jarig bestaan schuttersbond op zaterdag 16 september om 18.00 uur aan Kopermolen, von Clermontplein, Koningin Julianaplein, Tyrellssestraat, Maastrichterlaan, Kerkstraat en St. Pauluskerk te Vaals
14 jul 2023 Toestemming voor de kindervakantiewerk 2023 van maandag 17 juli 2023 tot en met vrijdag 21 juli 2023 op de schuttersweide te Vaals
14 jul 2023 Toestemming voor het houden van het evenement Koelfeest op woensdag 19 juli 2023 van 19.00 tot 24.00 in De Koel te Vijlen

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
17 aug 2023 Melding brandveilig gebruik, Mamelis 1a te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 520

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
21 sep 2023 Aanvraag vergunning voor vervangen van kozijnen, Maastrichterlaan 51-57 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 5892
20 sep 2023 Toestemming voor het vellen van een houtopstand, Bloemendalstraat 150 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 1159
20 sep 2023 Toestemming voor wijzigen van de kozijnen aan de voorgevel, Maastrichterlaan 25 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 8371
20 sep 2023 Toestemming voor plaatsen van zonnepanelen, Cottessen 11d te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 176
14 sep 2023 Aanvraag vergunning voor aanleggen van een uitrit, St Catharinastraat 32 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 7900
13 sep 2023 Toestemming voor plaatsen van zonnepanelen, von Clermontplein 35 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10816
13 sep 2023 Toestemming voor plaatsen van een airco, Burgemeester Rhoenstraat 12 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10626
12 sep 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen schuilgelegenheid en aanbrengen erfverharding, Mamelis 15 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 511
12 sep 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van informatieborden, Holset 34 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 255
11 sep 2023 Toestemming voor plaatsen attentieborden, Epenerbaan te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 179 en sectie H, nummers 280 en 440
11 sep 2023 Aanvraag vergunning voor ophogen/egaliseren van het terrein, Epenerbaan, (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 222
8 sep 2023 Toestemming voor legaliseren van appartementen, von Clermontplein 22 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9702
6 sep 2023 Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000141, Weijerweg 2 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 274
1 sep 2023 Aanvraag vergunning voor realiseren van een aanbouw, Hopschet 8 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 5380
28 aug 2023 Toestemming voor het aanpassen van de brandcompartimentering, Koningin Julianaplein (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11014
23 aug 2023 Aanvraag vergunning voor bouwen van een woning, Pater Gelissenstraat (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10851
18 aug 2023 Aanvraag vergunning voor Kapvergunning Hotel kasteel Bloemendal, Bloemendalstraat 150 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 1159
18 aug 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen attentieborden, Epenerbaan te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 179 en sectie H, nummers 280 en 440
11 aug 2023 Aanvraag vergunning voor realiseren van een aanbouw, Gemmenicherweg 21 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 956
10 aug 2023 Aanvraag vergunning voor wijzigen van de kozijnen aan de voorgevel, Maastrichterlaan 25 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 8371
7 aug 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van zonnepanelen, Cottessen 11d te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 176
7 aug 2023 Aanvraag vergunning voor kappen van bomen en het plaatsen van erfafscheidingen, Pastoerswei te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9455
31 jul 2023 Aanvraag vergunning voor legaliseren van 3 appartementen, Maastrichterlaan 16, 6291ES Vaals
31 jul 2023 Aanvraag vergunning voor splitsen van een woning, Bosstraat 6 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 6690
28 jul 2023 Toestemming voor landschappelijk inrichten van nieuwe natuur, Lemiers-Rijksweg (ongenummerd) te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H nummer 158 en Schoolstraat (ongenummerd) te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9680 en sectie F, nummer 670
28 jul 2023 Toestemming voor het vernieuwen van een terras, Seffenterstraat 3 en 3a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummers 4520 en 6342
27 jul 2023 Aanvraag vergunning voor realiseren van een grondkering van schanskorven, Pater Gelissenstraat (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 11108
24 jul 2023 Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000069, von Clermontplein 22 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9702
24 jul 2023 Toestemming voor legaliseren van het uitbreiden van het bestaande bijgebouw t.b.v de recreatiewoning, Holset 80 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 866
21 jul 2023 Toestemming voor plaatsen van zonnepanelen, von Clermontplein 33 t/m 39A te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummers 10816 en 10817
21 jul 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van zonnepanelen, von Clermontplein 35 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10816
18 jul 2023 Aanvraag vergunning voor brandveilig gebruik, Mamelis 1 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 520
18 jul 2023 Aanvraag vergunning voor uitbreiden van het bedrijfsgebouw, Weijerweg 2 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 274
18 jul 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van zonnepanelen, von Clermontplein 33, 37, 39, 39A te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummers 10816 en 10817
13 jul 2023 Kennisgeving termijnverlenging 2023-014807, Holset 80 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 866
12 jul 2023 Aanvraag vergunning voor splitsen van een bestaande woning in twee woningen, Bosstraat 6 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 6690
7 jul 2023 Toestemming voor wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning mbt aanpassing in/uitrit, Bergweide 127 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 322
7 jul 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van zonnepanelen, von Clermontplein 33, 37, 39, 39A te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummers 10816 en 10817
7 jul 2023 Aanvraag vergunning voor plaatsen van een raamkozijn, Harles 6 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 1036
5 jul 2023 Toestemming voor het repareren van de achtermuur en het plaatsen van een poortje, Koperstraat 25 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 6706
3 jul 2023 Toestemming voor herstructureren van een recreatiewoning tot een kleinschalige B&B kamers, Holset 34 te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 43
30 jun 2023 Toestemming voor plaatsen van zonnepanelen, Akenerstraat 19 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10036
28 jun 2023 Toestemming voor het realiseren van een nieuw uitkijkplatform, Viergrenzenweg 97 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 714
27 jun 2023 Toestemming voor uitbreiden van het woonhuis, Pater Gelissenstraat 102 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9862

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
21 jul 2023 Bekendmaking ontwerp-bestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder en MER-beoordelingsbesluit appartementen Maastrichterlaan 85 te Vaals
7 jul 2023 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan en anterieure overeenkomst Rijksweg 113 te Lemiers

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van S.T. Ciborowski
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van T. Pinto Calvelhe
1 sep 2023 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van L. Demeter
1 sep 2023 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van C.Y. Lessure
1 sep 2023 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van H. Brandt
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van A.L. Onuţã
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van E. Varvelis
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van S. Ozaki
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van H.W.P. Kohnen
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van H. Küpper
1 sep 2023 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van N.M.K. Becker
1 sep 2023 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van D.L.M. IJpelaar
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van L.M. Calado
1 sep 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van J.G.M.M. Spierts
1 sep 2023 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van L.G. Cantau
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen
28 jul 2023 uitschrijving basisregistratie personen

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
25 aug 2023 Verkeersbesluit inzake gehandicaptenparkeerplaats Ingenieur Em Melottestraat 28
25 aug 2023 Verkeersbesluit 30 km zone kern Vijlen
17 jul 2023 Verkeersbesluit inzake het reserveren van twee parkeerplaatsen aan de Maastrichterlaan