Beschikkingen | afhandeling

PublicatiedatumBekendmakingBron
18 jun 2018Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het verbouwen van de woning Rott 53 te VijlenGemeenteblad
18 jun 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
18 jun 2018Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake het oprichten van 5 appartementen op het perceel von Clermontplein 60 te VaalsGemeenteblad
8 jun 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
5 jun 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
28 mei 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
18 mei 2018Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
18 mei 2018Verleende drank- en horecavergunning / exploitatievergunningGemeenteblad
14 mei 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
1 mei 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
1 mei 2018Aanwijzingen plaatsing ondergrondse containerGemeenteblad
1 mei 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
23 apr 2018Verleende ontheffing stookverbodGemeenteblad
23 apr 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
13 apr 2018Verleende omgevingsvergunning intrekkenGemeenteblad
13 apr 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
9 apr 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
9 apr 2018Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
30 mrt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad
30 mrt 2018Omgevingsvergunning inzake het oprichten van studentenhuisvesting op het perceel, plaatselijk bekend als en gelegen aan de Sneeuwberglaan (voormalig Opel Hekkert-terrein) te VaalsGemeenteblad
30 mrt 2018Aanwijsbesluit ondergrondse restafval containerGemeenteblad
30 mrt 2018Termijn aanvraag omgevingsvergunning verlengenGemeenteblad
26 mrt 2018Verleende omgevingsvergunningenGemeenteblad

Beschikkingen | aanvraag

PublicatiedatumBekendmakingBron
18 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
8 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
28 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
18 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
14 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
4 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
1 mei 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
23 apr 2018Aanvraag evenementenvergunningGemeenteblad
23 apr 2018Aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
23 apr 2018Rectificatie ontvangen aanvraag omgevingsvergunningGemeenteblad
13 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
13 apr 2018Melding activiteitenbesluit milieubeheer ingediendGemeenteblad
9 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
30 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad
26 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunningGemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

PublicatiedatumBekendmakingBron
18 jun 2018Benoeming Functionaris Gegevensbescherming (FG)Gemeenteblad
5 jun 2018Jaarstukken 2018 ter inzageGemeenteblad
18 apr 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende aanwijzing controleur toeristenbelasting Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting.Blad gemeenschappelijke regeling
9 apr 2018Ter inzage: Concept-saneringsprogramma ‘Actualisatie akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de saneringswoningen te Vaals’Gemeenteblad
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijziging van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling

Overige overheidsinformatie

PublicatiedatumBekendmakingBron
18 jun 2018Vertrokken naar onbekende bestemmingGemeenteblad
5 apr 2018Regeling dienstreizen en verblijfskosten RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling

Vergunningen

PublicatiedatumBekendmakingBron
15 jun 2018Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het oprichten van 5 appartementen op het perceel von Clermontplein 60 te Vaals.Staatscourant
14 jun 2018Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het verbouwen van de woning Rott 53 te VijlenStaatscourant

Ruimtelijke plannen

PublicatiedatumBekendmakingBron
30 mrt 2018Omgevingsvergunning inzake het oprichten van studentenhuisvesting aan de Sneeuwberglaan (voormalig Opel Hekkert-terrein) te VaalsStaatscourant