Erika Jaegers

Wethouder


Pasfoto van Erika Jaegers

Taken

Portefeuille Mens & Voorzieningen

 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Ouderenzorg
 • Jeugd en jongeren
 • Speelvoorzieningen
 • Breed welzijn
 • Sociale cohesie
 • Wijk-ontwikkeling
 • Gezondheidszorg
 • Sport
 • Onderwijs en educatie
 • Kunst en cultuur
 • Verenigingen
 • Vrijwilligerswerk