Harry Leunessen

Burgemeester


Taken

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille Bestuur & Dienstverlening

 • Algemene gemeentelijke belangen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer/rampenbestrijding
 • Kwaliteit/ eenheid van beleid
 • Burgerzaken/-participatie
 • Dienstverlening
 • Communicatie en voorlichting
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking
 • Grensoverschrijdende zaken
 • Personeel en organisatie
 • Juridische zaken
 • Cittaslow

Nevenfuncties

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ambthalve)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financi├źn & Personeel van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) (ambtshalve)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (ambtshalve)
 • Lid Robuust Driehoeksoverleg Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals (ambtshalve)
 • Bestuurslid Trinationaal samenwerkingsverband Charlemagne grensregio (ambtshalve)
 • Lid Stuurgroep Zalm in de Geul (ambtshalve)
 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs)
 • Voorzitter Hospice de Mantelhof in Heerlen