Harry Leunessen

Burgemeester


Taken

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille Bestuur & Dienstverlening

 • Algemene gemeentelijke belangen
 • Kwaliteit en eenheid van beleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer/rampenbestrijding
 • Strategie en transitie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Burgerparticipatie
 • Burgerzaken
 • Dienstverlening
 • Communicatie en voorlichting
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking (proces)
 • Grensoverschrijdende zaken
 • Juridische zaken
 • Cittaslow
 • Drielandenpunt

Nevenfuncties

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 • Lid Dagelijks Bestuur RUD Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën & Personeel van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) (ambtshalve)
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) (ambtshalve)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (ambtshalve)
 • Lid Robuust Driehoeksoverleg Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Vaals (ambtshalve)
 • Bestuurslid Trinationaal samenwerkingsverband Charlemagne grensregio (ambtshalve)
 • Lid Stuurgroep Zalm in de Geul (ambtshalve)
 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs)
 • Voorzitter Hospice de Mantelhof in Heerlen