Fietsen op de stoep niet toegestaan

In Nederland is het niet toegestaan om iemand, al dan niet onder begeleiding van een volwassene, op de stoep te laten fietsen. Dit in tegenstelling tot Duitsland.

Geplaatst op donderdag 5 juli 2018

Van een bezorgde inwoner kregen wij de melding, dat er met enige regelmaat kinderen over de stoepen fietsen. Vaak gaat het daarbij om Duitstalige kinderen. Dat leidt tot bijna-ongelukken en gevaarlijke situaties, voor de kinderen zelf maar ook voor andere verkeersdeelnemers die geen fietsers op de stoep verwachten.

In Nederland moeten fietsers van het (verplichte) fietspad of de rijbaan gebruik maken en niet van het trottoir. Als jonge kinderen een kinderfiets gebruiken, is het algemeen geaccepteerd en mogelijk zelfs veiliger dat het spelende kind op het trottoir blijft. Bij jonge kinderen die aan het verkeer deelnemen is het raadzaam, dat ouders hen hierbij begeleiden. Dit is in het belang van alle verkeersdeelnemers, maar zeker van de kinderen, de meest kwetsbare groep. Bij een controle moeten te allen tijde de aanwijzingen van de politie worden opgevolgd.

Radfahren auf dem Bürgersteig nicht erlaubt

In den Niederlanden ist Radfahren auf dem Bürgersteig, auch nicht in Begleitung eines Erwachsenen, verboten. Dies im Gegensatz zu Deutschland.

Ein beunruhigter Einwohner meldete uns, dass regelmäßig Kinder auf dem Bürgersteig Rad fahren. Es handelt sich dabei oft um deutschsprachige Kinder. Dies führt zu Unfällen und gefährlichen Situationen, sowohl für die Kinder als auch für andere Verkehrsteilnehmer, die nicht auf Radfahrer auf dem Bürgersteig bedacht sind.

In den Niederlanden müssen Radfahrer vorschriftsmäßig vom Radweg oder von der Fahrbahn Gebrauch machen, Radfahren auf dem Bürgersteig ist verboten. Wenn junge Kinder ein Kinderfahrrad benutzen, ist es allgemein akzeptiert und wahrscheinlich sogar sicherer, wenn das spielende Kind auf dem Bürgersteig bleibt. Bei jungen Kindern, die am Verkehr teilnehmen, sollte dies nur in Begleitung der Eltern/Erwachsener geschehen. Dies ist im Interesse aller Verkehrsteilnehmer, vor allem aber im Interesse der Kinder, der wohl verletzlichsten Gruppe. Bei einer Kontrolle ist den Anweisungen der Polizei jederzeit Folge zu leisten.