Onderhoud wegkruisen in uitvoering

Geplaatst op donderdag 25 april 2024

Een bericht van Comité Kruisen Gemeente Vaals.

Voor Pasen zijn alle wegkruisen in de Gemeente Vaals voorzien van een fleurige paaskrans. De vele kransen zijn door een grote werkgroep van vrijwilligers tot stand gekomen. Ook veel adoptanten hebben in die periode al ervoor gezorgd dat hun wegkruis er stralend bij staat. De Werkgroep Groot Onderhoud werkt hard aan het behouden van de wegkruisen in de Gemeente Vaals. In 2023 zijn in totaal 15 wegkruisen en 1 Mariagrotje gerestaureerd. Deze werkgroep levert professioneel werk, waardoor de gerestaureerde kruisen weer heel wat jaren weer en wind kunnen doorstaan.

Enige tijd geleden zijn voor alle wegkruisen in de Gemeente Vaals inspecties uitgevoerd om vast te stellen wat het eventueel noodzakelijk onderhoud is. De uitkomsten van deze inspecties zijn onderwerp van overleg geweest bij het comité en de werkgroep Groot Onderhoud. Dit overleg heeft als resultaat een Onderhoudsplan 2024 opgeleverd. Voor enkele wegkruisen moet nog een vervolg inspectie plaatsvinden om definitief vast te stellen hoe zaken opgepakt moeten worden. Het Onderhoudsplan 2024 is echter al vastgesteld als basis voor het groot onderhoud in 2024. Wellicht zal u op korte termijn weer opvallen dat er aan kruisen wordt gewerkt. Enkele kruisen worden tijdelijk verwijderd om ze in een werkplaats te restaureren. We zullen dan op de plek van het kruis aangeven dat het kruis tijdelijk is verwijderd voor onderhoud. Dit om te voorkomen dat mensen denken dat het wegkruis is weggehaald en zich zorgen maken.

U zult zien dat de kruisen die onderhoud nodig hebben er over enige tijd weer fier en fris bijstaan. Ook die kruisen hebben dan weer een stevige basis om weer en wind in de toekomst te kunnen verdragen. Samen met veel mensen zijn we in staat om de wegkruisen in de Gemeente Vaals te onderhouden en te behouden.

Wil je helpen om het culturele erfgoed in de openbare ruimte er goed bij te laten staan en te behouden voor de toekomst? Neem dan contact op met het Comité Kruisen Gemeente Vaals via Lambert Jaegers (06-53990756 of l.jaegers@home.nl).