Dodenherdenking 4 mei 2024

Op donderdag 4 mei a.s. worden in heel Nederland de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Geplaatst op donderdag 25 april 2024

Ook in de gemeente Vaals wordt weer een herdenkingsplechtigheid gehouden. Om 19.00 uur vindt in de St. Pauluskerk te Vaals de Eucharistieviering ter herdenking van de gevallenen plaats. Na de kerkdienst vertrekt tegen 19.40 uur de stille tocht naar het oorlogsmonument op het von Clermontplein, waar een cordon van de vrijwillige brandweer Vaals met brandende fakkels aanwezig is.

Bij het monument zal de Taptoe gespeeld worden door Roland Roijen waarna een sectie van Schutterij St. Paulus Vaals een vuursalvo zal afgeven, gevolgd door 2 minuten stilte. Roderique Kohnen zal de namen van de oorlogsslachtoffers die vermeld staan op de herdenkingsplaquette voorlezen, terwijl scholieren bloemen bij de plaquette en het oorlogsmonument neerleggen.

Aansluitend volgt de kranslegging door de O.I.S & Nieuw Guinea, de Protestantse gemeenschap Maas-Heuvelland en Stichting 40-45 en Kinderen van Verzetsstrijders en de Gemeente Vaals. De leerlingen van de Kleine Wereld en Robbedoes zullen een gedicht voorlezen.

Ter afsluiting zal burgemeester Leunessen u toespreken en zullen wij gezamenlijk het Wilhelmus en het Limburgs Volkslied zingen.

Exploitanten van horecabedrijven: let op de richtlijnen voor verlichting en geluid!

Horecabedrijven worden verzocht van 18.00 uur tot 22.00 uur rekening te houden met de herdenking door de buitenverlichting en neonreclame/lichtbakken uit te laten en de muziek uit te zetten, zodat alleen de muziek van de officiële Nederlandse radio, - en televisieprogramma’s te horen is.

Tevens willen wij u verzoeken om tussen 19.45 en 20.45 uur geen luide muziek te spelen ten einde de officiële herdenking niet te storen.

Winkeliers opgelet: aangepaste openingstijden op vrijdag 4 mei

Bij deze worden de winkeliers (en ook het publiek) erop geattendeerd dat het op basis van de Winkeltijdenwet verboden is op 4 mei a.s. winkels na 19.00 uur geopend te hebben. U wordt geacht deze wettelijke bepaling na te leven.