Wat is het Cultuurfonds?


Het Cultuurfonds Vaals is een financieel fonds dat dient ter stimulering van:

  • cultuurontwikkeling en -educatie
  • talentontwikkeling
  • identiteitsversterking

van het thema cultuur in onze lokale samenleving.

Het begrip cultuur moet hierbij in een brede context worden gezien en kan onder meer betrekking hebben op: beeldende kunst, muziek, zang, dans, theater, literatuur, identiteitsversterkende tradities, volkscultuur, cultureel erfgoed en architectuur.

Het fonds is er om initiatieven te ondersteunen via een subsidie, voor zover de initiatieven niet  voor een reguliere subsidie in aanmerking komen.

Tot de doelgroep behoren verenigingen, stichtingen en instellingen die zich met cultuurontwikkeling bezig houden. Maar niet alleen georganiseerde groepen, ook individuele cultuurdragers willen wij bereiken.