Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur zoekt actief naar mogelijkheden om de cultuur- en talentontwikkeling in onze gemeenschap verder te versterken. Daarnaast oordeelt het bestuur over subsidie-aanvragen.


Het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • dhr. Hans Prevoo (voorzitter)
  • mevr. Christel Kern (secretaris)
  • dhr. Wilfred Nijssen (penningmeester)
  • John Bertram, gemeentesecretaris van Vaals (ambtelijke ondersteuning)

Op onderstaande foto is dhr. Reg van Loo nog te zien in plaats van dhr. Wilfred Nijssen. Zodra de maatregelen dit toelaten zal een nieuwe foto worden gemaakt.

Stichtingsbestuur Cultuurfonds

Op de foto van links naar rechts: dhr. Reg van Loo, mevr. Christel Kern, dhr. Hans Prevoo, dhr. John Bertram