Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur zoekt actief naar mogelijkheden om de cultuur- en talentontwikkeling in onze gemeenschap verder te versterken. Daarnaast oordeelt het bestuur over subsidie-aanvragen.


Het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • dhr. Hans Prevoo (voorzitter)
  • mevr. Christel Kern (secretaris)
  • dhr. Wilfred Nijssen (penningmeester)
  • John Bertram, gemeentesecretaris van Vaals (ambtelijke ondersteuning)
Stichtingsbestuur Cultuurfonds Vaals

Op de foto van links naar rechts: dhr. Wilfred Nijssen, mevr. Christel Kern, dhr. Hans Prevoo en dhr. John Bertram.