Voorbeelden initiatieven 

Onlangs zijn een aantal initiatieven ondersteund met een subsidie uit het Cultuurfonds. 


Toneel: 't Durpstoneel Viele - 40 jaar

Durpstoneel Viele 40 jaarIn november 1980 vond de eerste uitvoering plaats. In november 2020 bestond ’t Durpstoneel Viele veertig jaar. Door corona kon toen niet gefeest worden. Daarom vierde de toneelvereniging uit Vijlen in 2023 haar 40+2,5-jarig bestaan met de jubileumvoorstelling 'E geluk beej e óngeluk'.

Het Cultuurfonds is zeer te spreken over de recente uitvoering van 't Durpstoneel, maar vooral ook over het goede werk dat het toneel verricht om het dialect van Vijlen op deze mooie manier van culturele ontplooiing te uiten. Daarom heeft het Cultuurfonds een waarderingsbijdrage van € 500,- toegekend aan 't Durpstoneel Viele.

Reactie van de voorzitter

Wat fijn dat we dit groots hebben kunnen vieren met een jubileumvoorstelling. Mede door de bijdrage van het Cultuurfonds, naast waardering voor het werk van 't Durpstoneel, is dit een onverwachte meevaller en een welkome aanvulling om deze meerkosten te compenseren. Namens bestuur en leden onze welgemeende dank hiervoor.


Boek: “Holset door de eeuwen heen”

Boekomslag - Holset door de eeuwen heenEen initiatief uit de gemeenschap Holset om in boekvorm een verzameling van typerende beelden en markante verhalen  
over de gemeenschap Holset uit te brengen. Tevens zijn meerdere routes langs typische plekken in en om Holset in het boek opgenomen.

Het bestuur van het Cultuurfonds heeft dit initiatief met € 1.250 ondersteund. Vooral omdat het uit de lokale samenleving komt en de hiermee de identiteit van de gemeenschap Holset wordt getypeerd en versterkt.

Tevens was voor het bestuur van belang dat dit initiatief uit de kleinschaligheid van de kern Holset voortkwam, waarbij niet direct kon worden teruggevallen op verenigingen of een grotere gemeenschap.

Reactie van de initiatiefnemer

"Mede dankzij de ondersteuning van het Cultuurfonds hebben we meer dan 250 mensen een plezier gedaan met het boek over Holset. Dankzij de subsidie hebben wij het boek tegen een gereduceerde prijs kunnen aanbieden. Veel inwoners van Holset en de gemeente Vaals hebben geprofiteerd van deze ondersteuning door het Cultuurfonds."


Project: “Make Auw Wieverbal i Vols great again”

Auw WieverbalEen initiatief vanuit CV de Plintepuutsjere en CV de Grensülle. Het betreft een project om het  Auw Wieverbal in Vaals nieuwe impulsen te geven om dit traditionele culturele evenement niet verloren te laten gaan. Voor een belangrijk deel is dit project mede gefinancierd door de lokale ondernemers.

Het bestuur van het Cultuurfonds heeft dit project ondersteund met een bijdrage van € 190, omdat het past in het streven naar behoud en versterken van culturele, identiteitsversterkende aspecten van ons leven.

Reactie van de initiatiefnemer

"Mede dankzij de ondersteuning van het Cultuurfonds is het Auw Wieverbal in Vaals weer terug op de kaart gezet! Deze unieke culturele activiteit, waarbij op carnavalsdonderdag alle dames traditioneel als 'Oad Wief' onherkenbaar verkleed door Vaals de cafeetjes afgingen, werd met het jaar minder bezocht. Door hier opnieuw aandacht en promotie aan te schenken en met de samenwerking van verschillende ondernemers en het Cultuurfonds trokken er gedurende de carnaval van 2018 weer meer dan 70 Oud Wiever door Vaals. Gezamenlijk gaven ze zo Vaals haar traditie terug. Dit verdient een waanzinnig groot compliment; we made Auw Wieverbal i Vols great again!"


Project: “Voorjaarsconcert Jeugd Mandoline-orkest”

Een initiatief van het Mandoline- en Gitaarorkest Alpenklank Lemiers. Het betreft een project om via een concert het werk “Die Zaubermandoline” ten uitvoer te brengen, waarbij vooral de jeugdleden maar ook (nog) niet musicerende jongeren op een mooie, fantasievolle manier in aanraking komen met deze tak van cultuur. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft dit project ondersteund met een bijdrage van € 300. Met name vanwege het betrekken van jeugd en het ondersteunen van een stukje ‘identiteit’ die de mandolinemuziek vormt binnen onze gemeenschap.


Dialectboek: “Ós Moddersjproach/-sjproak”

Os ModdersjproachEen initiatief van Veldekekring Um Mamelis om in boekvorm de dialecten van een Vaals, Vijlen en Lemiers als cultureel erfgoed vast te leggen voor onze nageslachten. Meer dan 2000 woorden en spreuken zijn opgenomen, voorzien van uitleg, schrijfwijze en uitspraak. Het bestuur van het Cultuurfonds heeft dit initiatief geholpen bij de voorfinanciering en ondersteund met een bijdrage van € 1.250. Met name omdat het de lokale identiteit en ook de diversiteit tussen de kernen versterkt en middels zijn opzet ook heel toegankelijk is voor jeugd en onderwijsdoeleinden.

Reactie van de initiatiefnemer

"De uitgave van het dialectboek 'Oos Moddersjproach' mag zonder te overdrijven als zeer geslaagde zet worden betiteld. Zeker gezien de belangstelling en de vele positieve reacties. Daarnaast hebben wij, met een klein dialect-programma, 20 boeken per school kunnen aanbieden aan onze Vaalser basisscholen De Robbedoes, De Kleine Wereld en Op de Top."