Hoe is Cultuurfonds ontstaan?


In 1949 werd in Vaals de Vereniging Ons Volkshuis opgericht met als belangrijkste doel het bevorderen van het verenigingsleven. De vereniging is later overgegaan in een stichting.

Eind 2014 heeft het stichtingsbestuur besloten de stichting op te heffen en het in eigendom zijnde pand van het Vereinshoes over te dragen aan de gemeente Vaals.  Daarbij is overeengekomen om het liquidatiesaldo in te zetten voor het vormen van een nieuw “Cultuurfonds”. Op deze manier is een fonds met een omvang van circa € 200.000 ontstaan.