Aanvragen subsidie cultuurfonds

Het fonds wordt beheerd door het Stichtingsbestuur Cultuurfonds. Het bestuur ondersteunt lokale initiatieven middels subsidiebijdragen.


Aanvragen subsidie cultuurfonds

Om in aanmerking te komen voor subsidie kunnen een aantal eenvoudige stappen worden doorlopen. Meer informatie over te doorlopen stappen is te vinden op de pagina 'Aanvragen subsidie cultuurfonds'.


De aanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient het initiatief:

  • bij te dragen aan het stimuleren van de lokale cultuurontwikkeling en –educatie en/of
  • bij te dragen aan het ontwikkelen van talent en/of
  • bij te dragen aan het versterken van de lokale identiteit
  • uit de lokale samenleving te komen (lokale vereniging, stichting en/of inwoners)
  • niet commercieel van aard te zijn.

Hoe gaat het dan te werk?

Aanvraag indienen

De aanvraag voor subsidie kunt u per e-mail indienen via j.bertram@vaals.nl


Inhoud aanvraag

Er zijn geen specifieke voorschriften voor een aanvraag. Er is ook geen voorgeschreven formulier. We willen het vooral eenvoudig houden. In de mail of eventuele bijlagen geeft u het volgende aan:

  • een omschrijving van het initiatief of project
  • wat is de bedoeling?
  • welke activiteiten gaan er plaatsvinden?
  • wat is de planning?
  • hoe draagt dit initiatief bij aan de doelstellingen van het Cultuurfonds?

Begroting

Daarnaast stuurt u een begroting/kostenopzet van het project mee, waaruit de kosten en de inkomsten blijken, maar de mate waarin uit andere inkomsten (sponsoring, fondsen) worden verkregen. Tevens brengt u in beeld welke financiële bijdrage u van het Cultuurfonds vraagt.