Ondersteuning Cultuurfonds tijdens corona


Als bestuur van de Stichting Cultuurfonds Vaals kijken wij terug op een heel bijzonder jaar. Een jaar waarin de wereld meer met beperkingen dan met kansen werd geconfronteerd. Speciaal getroffen werd de culturele sector. Inspiratie, creativiteit en gedrevenheid kregen een halt toegeroepen. En wellicht het belangrijkste element: mensen waren door de beperkte mogelijkheden van verenigingen minder met elkaar verbonden.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor uw vereniging/instelling onder de huidige omstandigheden bijzonder moeilijk is om leden gemotiveerd en betrokken te houden. Het ‘afhaken’ van mensen leidt tot minder activiteiten en mogelijk zelfs tot het verlies van leden.

De Stichting Cultuurfonds maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en wil u graag laten weten dat we hulp willen bieden, mochten dergelijke problemen zich bij uw vereniging of instantie voordoen. 
Hulp in de vorm van meedenken, maar ook hulp in de vorm van ondersteuning van mogelijke kleine initiatieven, waarmee u de betrokkenheid van uw leden, vrijwilligers etc. kunt stimuleren. Wellicht ook hulp in financiële vorm, om zodoende kleinschalige initiatieven op gang te brengen. Mocht u hiermee bezig zijn en onze hulp kunnen gebruiken, laat het ons graag weten.

U kunt ons bereiken via ons secretariaat, door een email te sturen aan j.bertram@vaals.nl

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u, uw naasten en degenen die betrokken zijn bij uw vereniging/instantie hele fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.