Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Inspraak gemeentelijk beleid maatschappelijke ondersteuning 2020

Het college van de gemeente Vaals heeft op 1 oktober 2019 besloten om de inwoners van de gemeente uit te nodigen om mee te denken en inspraak te leveren op het volgende concept-beleidsstuk.

Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019

 • de concept verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2020.

Voor het concept van de verordening is een tabel gemaakt. Hierin staat per artikel wat er veranderd is ten opzichte van de vorige versie. En ook waarom dit veranderd is.

Hoe werkt de inspraak?

 • U kunt reageren tot en met 4 november 2019.
 • U kunt per post reageren met een brief aan:
  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals
  postbus 450
  6290AL Vaals
 • U kunt per mail reageren via info@vaals.nl. Als onderwerp vermeldt u dan “inspraak concept-verordening maatschappelijke ondersteuning 2020”.
 • Uw reactie wordt door het college meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming.
 • De raadsbehandeling over het definitieve concept vindt plaats op 3 en 16 december aanstaande.

Waar vind ik de documenten?

 • Op het gemeentehuis van de gemeente Vaals
 • Onderaan deze pagina

Achtergrondinformatie over de verordening

De verordening maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wmo 2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende ondersteuning te bieden aan inwoners van de gemeente die (zelf of samen met hun omgeving) onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Zij kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen of gebruik kunnen maken van beschermd wonen of opvang.

De verordening is procesgericht. Ze beschrijft met name het proces waarin de inwoners met een ondersteuningsvraag en de gemeente samen komen tot passende ondersteuning op maat. Voor een deel zijn deze vastgelegd in de wet. De gemeente Vaals heeft ook een aantal extra (bovenwettelijke) proceswaarborgen opgenomen, waarmee het belang van de cliënt voorop staat. In de verordeningen staat ook een hardheidsclausule, om ook in uitzonderlijke gevallen aan oplossingen te kunnen werken.

Korte samenvatting

In april 2019 is de wetswijziging abonnementstarief Wet maatschappelijke ondersteuning door het parlement aangenomen. Deze wetswijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 van kracht. De wetswijziging heeft consequenties voor de verordening en deze dient derhalve aangepast te worden.

Documenten