Laat uw stem horen over het parkeerbeleid Vaals

De gemeenteraad wil het parkeerbeleid en de uitvoering daarvan eind 2018 evalueren. Daarbij vinden wij uw inbreng belangrijk. Verderop treft u de onderwerpen aan die in elk geval aan bod zullen komen tijdens de evaluatie in de gemeenteraad.

Geplaatst op maandag 5 november 2018

Wellicht wilt u aandacht vragen voor nog andere parkeeronderwerpen. Wij nodigen u uit om uw suggesties, kritiek, ervaringen en meningen aan te leveren via verkeersoplossingen@vaals.nl. Uw inbreng en gegevens worden anoniem verwerkt en na gebruik vernietigd. Doe mee en laat uw stem horen over het parkeren in de gemeente Vaals!

Huidig parkeerbeleid

Parkeren is één van de instrumenten waarmee de aantrekkelijkheid van de gemeente Vaals voor bewoners, bezoekers en ondernemers wordt vormgegeven. De discussie over de meest optimale inrichting van dit beleid is gestart in 2015. Uiteindelijk werd op 27 juni 2016 door de gemeenteraad het huidige parkeerbeleid vastgesteld. De uitgangspunten voor het parkeerbeleid zijn:

 • De parkeerstroom naar de locaties leiden waar de meeste parkeerplaatsen voorhanden zijn,
 • in het centrum van Vaals parkeren richten op de korte duur, vooral als stimulans voor onze ondernemers,
 • optimale benutting van de beschikbare (straat)parkeerplaatsen en
 • een duidelijk, eenduidig parkeersysteem.

Parkeerindeling centrum van Vaals

Om tegemoet te komen aan de uitgangspunten heeft de gemeenteraad in 2016 gekozen voor de volgende parkeerindeling van het centrum van Vaals:

Aan de Noordzijde van de Maastrichterlaan is het vergunninghouder parkeren ingevoerd (uitgezonderd het Wilhelminaplein, de parkeergarage en een deel van de parkeerplaatsen aan de Beemderlaan).

Aan de zuidzijde van de Maastrichterlaan is het zogenaamde combi-parkeren van kracht ( betaald parkeren voor bezoekers en vergunninghouder parkeren voor bewoners).

Evaluatie onderwerpen

Onderwerpen die in elk geval aan bod zullen komen tijdens de evaluatie, zijn:

 • De klachten over de situatie in Vaals Noord nemen toe, met name vanuit bezoekers/gebruikers van activiteiten en evenementen in sporthal, tennishal en Fraiche.
 • Tijdelijke parkeerplaatsen Von Clermontplein.
 • De signalen over parkeerdruk aan de randen van de parkeergebieden blijven aanhouden, met name uit de Bloemendalstraat.
 • Parkeerhandhaving.
 • Uitgifte parkeervergunningen: bepalend zijn het eigendom van een kenteken (kentekenbeginsel), het woonachtig zijn in het gebied (woonplekbeginsel) en speciaal voor buitenlandse kentekens vrijstelling vanwege de Belastingdienst.
 • Kraskaarten: elke kraskaart is maar voor één dag geldig. Uitsluitend bewoners die wonen in de vergunninghouderszones kunnen dergelijke kraskaarten aanschaffen: 60 kraskaarten gratis; daarnaast kunnen extra kraskaarten aangeschaft worden voor een prijs van € 4 per kaart.
 • Gebruikers van de Auw Sjoeël klagen over het gebrek aan parkeerplaatsen
 • …..
 • …..

Reageren

U kunt ons uw reactie laten weten vóór 26 november 2018 door te mailen naar verkeersoplossingen@vaals.nl of telefonisch een bericht achterlaten via het telefoonnummer 043-3068531. Uw bericht wordt anoniem verwerkt en na gebruik verwijderd.