Ter inzage: Voorontwerp bestemmingsplan Holset 34-36

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat gedurende de periode van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met donderdag 29 november 2018 het voorontwerp bestemmingsplan Holset 34 -36 ter inzage ligt.

Geplaatst op vrijdag 19 oktober 2018

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een nieuw planologisch kader, waarbij het wijndomein en de bijbehorende recreatieve activiteiten de hoofdfunctie zullen vormen.

In deze periode kan het plan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij de sector Ruimte. Tevens kunnen de plannen vanaf 19 oktober 2018 op de gemeentelijke website www.vaals.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Gedurende genoemde periode kan iedereen zijn of haar inspraakreactie indienen. De reacties kunnen schriftelijk worden gericht  aan het college van Burgemeester en Wethouders van Vaals, postbus 450, 6291 AT Vaals onder vermelding van “Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Holset 34-36”. Tevens is het mogelijk om uw inspraakreactie in een gesprek te geven. U belt met mevrouw S. Pieters of  de heer T. Keulders  voor een afspraak via (043)3068568.

Bijlagen