Gebruikmaken van Voedselbank Vaals

Sinds 2011 is er in Vaals een uitdeelpunt van de Voedselbank Limburg-Zuid. De voedselpakketten worden uitgedeeld door opgeleide vrijwilligers.

Geplaatst op donderdag 23 augustus 2018

Ook een voedselpakket ontvangen?

Heeft u moeite met rondkomen en met het betalen van uw dagelijkse boodschappen? Wilt u graag een voedselpakket ontvangen? U kunt niet zelf een voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank. Dat kan alleen een hulpverlener voor u doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: maatschappelijk werker, Wmo-consulent, consulent van Team Jeugd of wijkverpleegkundige.

Wie kan een voedselpakket ontvangen?

Er zijn een paar voorwaarden om een voedselpakket te kunnen ontvangen. Er wordt gekeken naar uw netto maandinkomen en uw maandelijkse vaste kosten. Vaste kosten zijn bv. huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen, ziekenfonds en aflossingen. Het inkomen dat u overhoudt nadat u de vaste kosten heeft betaald, heet het normbedrag.

Dit normbedrag is bedoeld om de wisselende kosten van een huishouden zoals eten en drinken, kleding enz. te kunnen betalen. Als u per maand niet meer overhoudt dan het normbedrag, kunt u via een hulpverlener een voedselpakket aanvragen.

Wat is het normbedrag?

Per 1 januari 2018 zijn de normbedragen:

  • Per huishouden per maand een basisbedrag van € 130
  • Per persoon per maand een bedrag van € 85

Bent u alleenstaand? Voor een alleenstaande is het normbedrag per maand € 130 + € 85 = € 215 per maand. Als u als alleenstaande per maand niet meer overhoudt dan € 215, kunt u een aanvraag doen.

Woont u met een partner of met een of meer kinderen? Voor elk extra persoon in uw huishouden, volwassene en/of kind, komt er per maand € 85 bij.

Bv. u heeft een partner en 3 kinderen. Dan is het normbedrag € 130 + (5 x € 85) € 425 = € 555 per maand. Als u per maand niet meer overhoudt dan € 555, kunt u een aanvraag doen.

Hoe lang duurt de hulp van de Voedselbank?

U kunt maximaal 3 jaar een voedselpakket ontvangen. Iedere zes maanden kijkt u samen met de Voedselbank of de hulp nog steeds nodig is.

Neem contact op met uw hulpverlener

Houdt u per maand niet meer geld over dan het normbedrag dat bij uw huishouden past? Neem dan contact op met uw hulpverlener en vraag een voedselpakket aan. 

Heeft u geen hulpverlener? Neem dan contact op met de cliëntondersteuner van MEE Zuid Limburg, in Vaals via tel. 088 010 22 22 of info@meezuidlimburg.nl. Of loop binnen tijdens het spreekuur, iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Brede School, Sint Jozefplein 49 in Vaals.