Verkeersmaatregelen op 25 juni i.v.m demonstratie menselijke ketting Tihange

Dit item is verlopen op 26-06-2017.

Op zondag 25 juni 2017 organiseert een internationaal comité, bestaande uit 4 instanties, een demonstratie in het grensgebied van Nederland, Duitsland en België. Deze demonstratie richt zich tegen het open houden van twee kerncentrales in België, te weten Doel 3 en Tihange 2. 

De demonstratie zal bestaan uit het vormen van een gesloten menselijke ketting van, in totaal ongeveer 90 kilometer vanaf Aken naar de kerncentrale in Tihange (België).

37 kilometer van deze ketting loopt over Nederlands grondgebied en doorkruist de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Maastricht.

Om de menselijke ketting volledig sluitend te krijgen zijn naar verwachting 55.000 -  60.000 mensen nodig. Hoeveel mensen er (geregistreerd en ongeregistreerd) exact zullen deelnemen is nu nog niet duidelijk.

De organisatie heeft deze demonstratie gemeld bij alle betrokken Nederlandse gemeenten en de Provincie Limburg. Deze willen allen meewerken aan een goed verloop van de demonstratie.

Deelnemers aan de ketting worden geacht tussen 12.00 uur en 14.00 uur aanwezig te zijn. De ketting sluit om 15.00 uur en wordt uiterlijk 15.15 uur weer ontbonden. Na 16.00 uur trekt de organisatie zich terug.
Door de organisatie zullen geen andere demonstraties worden georganiseerd of gefaciliteerd.

Op deze dag kunt u in de gemeente Vaals enige verkeershinder verwachten. Over de gehele N278 (Rijksweg Maastricht-Vaals) is die dag een snelheid van 30 km/h toegestaan. De menselijke ketting wordt gevormd aan de noordzijde van de Maastrichterlaan. Burgers wonend aan deze zijde van Vaals kunnen enige vertraging ondervinden. In samenwerking  met de organisatie is er een veiligheidsplan opgesteld. Naast verkeersregelaars is er extra toezicht door de politie en gemeenten. Verkeersgevaarlijk gedrag dan wel gedrag dat de openbare orde dreigt te verstoren zal niet worden getolereerd.

Het is de bedoeling om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Mocht er onverhoopt geen verkeersregelaar aanwezig zijn, dan kunt u de deelnemers te allen tijde vragen om u door te laten. Mocht u toch hinder ervaren dan kunt u dit melden op telefoonnummer 043-3068519.

Wij hopen op uw begrip en danken u alvast voor uw medewerking.