Wat is het Omgevingsloket?

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd komt er ook een nieuw Omgevingsloket. Dit loket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit.

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Waar kan ik het vinden?

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op https://omgevingswet.overheid.nl
Voor het aanvragen van omgevingsvergunningen tot 1 januari maakt u gebruik van het huidige Omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl

Wat kan ik daar vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Vergunningcheck: In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.
  • Aanvragen: hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie zoals bijvoorbeeld tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
  • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
  • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
  • Mijn Omgevingsloket: hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht door een e-mail te sturen naar omgevingsvergunningen@vaals.nl

Daarnaast kunt u ook het Helpcentrum van de Rijksoverheid raadplegen waar u antwoorden kunt vinden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, of heeft u geen DigiD of eHerkenning? Maak dan een afspraak bij de gemeente via omgevingsvergunnningen@vaals.nl. Een medewerker helpt u dan met uw aanvraag.