Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Deze pagina informeert u per onderwerp over de belangrijkste wijzigingen die de wet met zich meebrengt.