Meest aangevraagde activiteiten binnen het Omgevingsloket


Het aanvragen van een vergunning is iets wat veel mensen niet jaarlijks doen. Om u hierin verder te begeleiden, hebben wij een overzicht voor u gemaakt met de meest aangevraagde activiteiten binnen het Omgevingsloket.

Iets bouwen of verbouwen

Gaat u iets bouwen of verbouwen? Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. De Vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Door het doorlopen van een vragenboom kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.

Instructies bij Vergunningcheck

 • Het maakt voor de Omgevingswet uit wat u wilt verbouwen. Daarom zijn er verschillende werkzaamheden die u kunt kiezen. Kies alle werkzaamheden die u wilt uitvoeren.
 • Wilt u iets in uw huis of gebouw verbouwen, kies dan de werkzaamheid ‘Bestaand gebouw verbouwen’.
 • Wilt u iets aan uw huis of gebouw plaatsen, dus iets erbij bouwen of het bouwwerk groter maken, kies dan ‘Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen’.
 • Heeft u al een aanbouw of bijgebouw en wilt u daar iets aan veranderen, kies dan ‘Bestaande aanbouw, uitbouw of bijgebouw verbouwen’.
 • Wilt u een heel nieuw huis bouwen, kies dan ‘Nieuw gebouw bouwen’.
 • Wilt u acties aan uw woning uitvoeren ten behoeve van de verduurzaming, zoals isoleren, zonnepanelen plaatsen, bodemenergiesysteem of warmtepomp aanleggen, kies de juiste werkzaamheid.
 • Dakkapellen, dakramen en kozijnen hebben elk hun eigen werkzaamheid met andere vragen. Kies de juiste werkzaamheid.
 • Tiny house wordt gezien als een gebouw; kies ‘nieuw gebouw bouwen of onderhouden’.
 • Een mantelzorgwoning wordt gezien als een bijgebouw; kies ‘Aanbouw, uitbouw of bijgebouw bouwen of vervangen.’
 • Gaat u een bouwsteiger plaatsen om veilig op hoogte te kunnen werken, typ dan ‘bouwsteiger’ in het zoekveld en kies de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen’.
 • Komt het nieuwe gedeelte van het bouwwerk in of op de grond te staan, kies dan ook de werkzaamheid ‘Graven in bodem of waterbodem’.

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

 • Er kunnen vragen gesteld worden over beschermde stads- of dorpsgezichten. Of over karakteristieke panden. Zijn er regels, dan staan deze vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe omgevingsplan (tot 1 januari 2024 bestemmingsplan).

Resultaat van de Vergunningcheck

 • Volg de instructies van de actielijst.
 • Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het aanvragen voor een vergunning voor het verbouwen van uw huis. Daarnaast wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.
 • Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente, dan kan dat door een e-mail te sturen naar omgevingsvergunningen@vaals.nl
 • Wanneer blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, raden wij u altijd aan om eerst een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente. Tijdens het vooroverleg wordt uw initiatief vooraf getoetst aan toepasselijke wet- en regelgeving en het omgevingsplan, en kunnen eventuele bezwaren in eerder stadium worden weggenomen, zodat de kans op toewijzing van de eigenlijke omgevingsvergunning groter is. U vraagt een vooroverleg aan door een e-mail te sturen naar omgevingsvergunningen@vaals.nl

Iets slopen

Instructies bij Vergunningcheck

 • Het maakt in de Omgevingswet uit wat u gaat slopen. Daarom zijn er verschillende werkzaamheden die u kunt kiezen.
 • Heeft datgene dat u wilt slopen een dak of heeft het ooit een dak gehad? Kies dan ‘Bouwwerk of deel van een bouwwerk slopen, of asbest verwijderen’
 • Gaat u een muur of schutting weghalen, kies dan ‘Hekwerk of andere afscheiding weghalen’
 • Wilt u iets specifieks slopen of verwijderen, zoek dan in het zoekveld op dat woord.
 • Gaat u een container plaatsen om het sloopafval af te voeren, typ dan ‘container’ in het zoekveld en kies de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen’.
 • Haalt u ook de fundering weg, kies dan ook ‘Graven in bodem of waterbodem’.
 • Is het bouwwerk een monument, kies dan ook ‘Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren, of dit anders gebruiken.’

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

 • Er kunnen vragen gesteld worden over beschermde stads- of dorpsgezichten. Of over karakteristieke panden. Zijn er regels, dan staan deze in de bestemmingsplannen of het nieuwe omgevingsplan.

Resultaat van de Vergunningcheck

 • Volg de instructies van de actielijst.
 • Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een melding indienen vanwege de hoeveelheid afval met daarnaast een vergunning vanwege de locatie van het bouwwerk. Ook wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.
 • Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente, dan kan dat door een mail te sturen naar omgevingsvergunningen@vaals.nl

Verduurzamen van een woning

Wilt u acties aan uw woning uitvoeren ten behoeve van de verduurzaming, zoals isoleren, zonnepanelen plaatsen, bodemenergiesysteem of warmtepomp aanleggen? Doorloop de vragen van de Vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft.

Instructies bij Vergunningcheck

 • Afhankelijk van uw plannen kiest u één of meer werkzaamheden.
 • Gaat u zonnepanelen, zonnecollectoren of een zonneboiler plaatsen? Kies dan de werkzaamheid ‘Zonnepanelen of zonneboiler plaatsen of vervangen’.
 • Gaat u de buitenkant van de gevel isoleren? Kies dan de werkzaamheid ‘Gevel isoleren, gevelpaneel vervangen of andere werkzaamheden aan de gevel uitvoeren.’
 • Wilt u een warmte- en koudeopslag plaatsen? Kies dan de werkzaamheid ‘Bodemenergiesysteem aanleggen, gebruiken of veranderen.’
 • Wilt u een warmtepomp of airco plaatsen? Kies dan de werkzaamheid ‘Installatie voor koelen of vriezen’.
 • Is uw huis een monument? Kies dan ook de werkzaamheid ‘Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren, of dit anders gebruiken.’

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck

 • Er kunnen vragen gesteld worden over beschermde stads- of dorpsgezichten. Of over karakteristieke panden. Zijn er regels, dan staan deze in de bestemmingsplannen of het nieuwe omgevingsplan.

Resultaat van de Vergunningcheck

 • Volg de instructies van de actielijst.
 • Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een vergunning aanvragen voor het installeren van een bodemenergiesysteem en daarnaast een vergunning vanwege de locatie van het bouwwerk dat u wilt verduurzamen. Ook wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten.
 • Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente, dan kan dat door een mail te sturen naar omgevingsvergunningen@vaals.nl

Algemene instructie voor de Vergunningcheck

 • Ga naar de website van het Omgevingsloket.
 • Klik op ‘Vergunningcheck’; u komt op een pagina met uitleg over de stappen van de Vergunningcheck. Klik vervolgens ‘Doe de Vergunningcheck’.
 • In de eerste stap van de Vergunningcheck kiest u de locatie waar uw werkzaamheden wilt verrichten. Dit kan door het invullen van een adres, postcode en huisnummer, kadastraal nummer, coördinaten of door zelf een gebied te tekenen op de kaart. Klik op ‘Volgende stap’ als u tevreden bent met de gekozen locatie.
 • In de tweede stap van de Vergunningcheck kiest u de werkzaamheid die u wilt doen. Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in duidelijke woorden. Aan de werkzaamheden zijn trefwoorden gekoppeld. Dit zijn zoekwoorden waarmee u de werkzaamheden kunt vinden. Selecteer de gewenste werkzaamheid. Klik op ‘Volgende’.
 • Op deze pagina kunt u extra werkzaamheden kiezen. Dit zijn werkzaamheden die anderen vaak samen doen met de eerder gekozen werkzaamheid, net zoals in een webshop bij ‘Anderen kozen ook…’. Het is handig om uw ‘winkelmandje’ zo veel mogelijk te vullen. Dan heeft u na het doorlopen van de Vergunningcheck een zo volledig mogelijk beeld van wat u moet doen voor het uitvoeren van uw plannen. Klik op ‘Volgende’.
 • Op dit scherm ziet u alle werkzaamheden die zich in uw ‘winkelmandje’ bevinden. Hier kunt u eventueel nog werkzaamheden toevoegen of verwijderen. Klik op ‘Volgende stap’ als de werkzaamheden die u heeft gekozen een goed beeld geven van uw plannen.
 • Bij de derde stap van de Vergunnincheck worden per werkzaamheid de relevante vragen gesteld. Om verder te kunnen moet u die beantwoorden. Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap kunnen vragen stellen, deze staan elk in één of meerdere vraaggroepen. Door een vraag te beantwoorden gaat u automatisch door naar de volgende vraag. Daarbij klappen vraaggroepen open en dicht. U ziet alleen de vragen die van toepassing zijn op uw situatie. Het antwoord op een vraag kan ervoor zorgen dat andere vragen ‘verdwijnen’. De vragengroepen zijn gesorteerd per soort overheid en per werkzaamheid. U doorloopt alle vragen om tot een conclusie te komen.
 • Heeft u alle vragen beantwoord, dan ziet u in de vierde stap het resultaat van de Vergunningcheck. De resultaten worden weergegeven in de vorm van een actielijst. De Vergunningcheck kent vijf verschillende resultaten: plichtenvrij, informatieplicht, meldplicht, vergunningplicht en verbod. Omdat de Vergunningcheck de vragenbomen van verschillende overheden toont, kunt u op deze resultaatpagina resultaten van verschillende overheden zien.