Warmtetransitie


Iedere gemeente moet voor het einde van 2021 de zogenaamde Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. De visie bevat het beeld van welke warmtebronnen er in onze gemeente zijn om de woningen aardgasvrij te maken. Daarnaast gaat de visie duidelijkheid geven over welk deel van de gemeente het meest geschikt is om te beginnen.

Op maandag 17 mei 2021 vond de ‘masterclass warmtetransitie’ plaats voor inwoners van de gemeente Vaals. Tijdens het webinar kregen inwoners antwoord op vragen als: Wat is de warmtetransititie eigenlijk en hoe gaat het er in Vaals uitzien? Hoe kun je met isolatie zowel energie als warmte, maar ook geld besparen? En zou jij een warmtepomp kunnen gebruiken om (voor een deel) zonder aardgas jouw huis te verwarmen?

Kijk het webinar terug.