Warmtetransitie


Net als andere gemeenten heeft Vaals in 2021 de zogenaamde Transitievisie Warmte vastgesteld. De visie bevat het beeld van welke warmtebronnen er in onze gemeente zijn om de woningen aardgasvrij te maken. Daarnaast geeft de visie duidelijkheid over welk deel van de gemeente het meest geschikt is om te beginnen. De visie is nu openbaar en vanaf 2022 gaan we voortvarend aan de slag met het verduurzamen van de woningen in onze gemeente.

Waarom?

Om aan internationale afspraken te voldoen heeft Nederland besloten dat alle woningen binnen zo’n dertig jaar aardgasvrij moeten zijn. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof. Dat wil twee dingen zeggen: 1) het is een eindige grondstof, op is op; 2) bij het gebruik van aardgas om energie op te wekken komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom willen we aardgas vervangen door een duurzaam alternatief. Een alternatief is duurzaam als het hernieuwbaar is. Denk aan windenergie: door energie uit windkracht te halen, gaat er geen grondstof verloren. De wind blijft net zo hard waaien. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zonne-energie en aardwarmte.

Het energiesysteem van de toekomst

Aardgas vervangen door een gelijkwaardig alternatief is echter zo makkelijk nog niet. Het meest vergelijkbaar met aardgas zou waterstof of groengas zijn. Groengas, dat wordt gemaakt van bijvoorbeeld gft-afval of mest, is erg schaars. En om waterstof duurzaam op te wekken (groene waterstof) is veel energie nodig: tot wel vijf keer zo veel als voor de elektrische warmtepomp. Bovendien zijn er andere sectoren, zoals de zware industrie en luchtvaart, die geen andere optie voor duurzame energie hebben dan waterstof of groengas. Zij zullen dus ‘voorrang’ gaan krijgen. Daarom is het niet realistisch dat groengas of waterstof ooit één op één aardgas zal vervangen om woningen te verwarmen.

De overheid heeft daarom twee soorten oplossingen bestempeld als duurzaam én grootschalig toepasbaar. Aan de ene kant is er het warmtenet. Hier worden nieuwe leidingen voor aangelegd die warm water rondpompen dat centraal wordt verwarmd, niet meer in je eigen woning dus. Er zijn verschillende bronnen die een warmtenet kunnen verwarmen, denk aan een centrale warmtepomp, aardwarmte, aquathermie (warmte uit water) en restwarmte van fabrieken. Het grote probleem is dat de leidingen erg duur zijn. Een warmtenet is dus alleen zinvol als er veel woningen op een kleine oppervlakte staan, zoals in steden. In Sittard, Venlo en Rotterdam liggen bijvoorbeeld warmtenetten.

Aan de andere kant is er de warmtepomp. Qua techniek lijkt dit een beetje op een airco. Het haalt warmte uit de lucht of uit de bodem en gebruikt elektriciteit om dit op voldoende temperatuur te krijgen om de woning te verwarmen. Hiervoor moet je huis wel écht goed geïsoleerd zijn. Als dat niet zo is, kun je een hybride warmtepomp gebruiken: in die situatie kun je gebruik maken van aardgas, groengas of waterstof om bij te verwarmen. Isoleren is dan nog steeds verstandig maar minder noodzakelijk. Een hybride warmtepomp is ook vaak rendabel in aanschaf, zeker met de huidige stijgende gasprijzen.

Aardgasvrij in Vaals

Onze gemeente is grotendeels aangewezen op deze warmtepomp, dat blijkt uit de Transitievisie Warmte. Alleen het centrum van Vaals komt mogelijk in aanmerking voor een warmtenet. Hoe dan ook: energie besparen en isoleren is op de korte termijn altijd een goed idee. Daarom willen we alle inwoners graag helpen bij het nemen van stappen.

Informatie en vervolgstappen voor iedereen

Graag helpen we alle inwoners in de gemeente naar een duurzame en aardgasvrije toekomst toe. Hieronder staan een paar handige links waar iedereen mee aan de slag kan. Onder het kopje ‘energie besparen’ staat informatie over besparingsmogelijkheden middels gedragsverandering en kleine maatregelen. Ook huurders kunnen hiermee aan de slag! Onder ‘isolatie en warmtepompen’ staan een paar checks voor grotere maatregelen op het gebied van isolatie en warmtepompen. Vervolgens onder ‘subsidies en leningen’ staan links met betrekking tot het bekostigen van de verduurzaming.

Energie besparen

Isolatie en warmtepompen

Subsidies en leningen

Overig

Meer informatie over de warmtetechnieken

Transitievisie Warmte