Duurzaamheidslening

De Gemeente Vaals biedt inwoners een duurzaamheidslening aan. Dat is een lening met een aanzienlijke korting op de rente voor de financiering van energiebesparende maatregelen in en aan uw woning, zoals een energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevelisolatie of isolerend glas. De lening is een initiatief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).


De voordelen

 • U bespaart energie en heeft dus meestal een lagere energierekening,
 • Uw wooncomfort wordt vergroot door een aangenaam binnenklimaat,
 • De energiebesparende maatregelen kunnen goed zijn voor de waarde van de woning,
 • U spaart het milieu door minder energieverbruik.

De Kenmerken

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-
 • Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag bedraagt de looptijd 15 jaar.
 • De Duurzaamheidslening heeft een eigen rentetarief. Het rentepercentage wordt vastgesteld op de datum waarop de aanvraag bij (SVn) binnen is. Deze rente staat de hele looptijd van de lening vast. Actuele rentetarieven
 • De Duurzaamheidslening is een annuïteitenlening en wordt annuïtair afgelost. Met annuïtair terugbetalen heeft u uw Duurzaamheidslening op de einddatum helemaal terugbetaald. Het te betalen bedrag op basis van maandannuïteiten moet altijd worden voldaan op de laatste dag van de maand. De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt per de laatste dag van de iedere maand met de restschuld verrekend. Het aflossingsdeel wordt gedurende de looptijd van de lening maandelijks groter. Het rentedeel wordt maandelijks kleiner. Uw maandtermijn blijft gelijk.
 • Voor alle consumptieve leningen van SVn geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar.
 • De Duurzaamheidslening wordt consumptief verstrekt.
 • De Duurzaamheidslening wordt verstrekt via een bouwkrediet
 • Er kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-).

De aanvraag

De eerste aanvraag doet u via het aanvraagformulier van de Gemeente Vaals (PDF, 392.0 kB). Als u voldoet aan de gestelde voorwaarden ontvangt u het aanvraagformulier om de Duurzaamheidslening bij SVn aan te vragen.

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening, worden door SVn verzorgd. SVn heeft een vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

Goed om te weten

Omdat u een lening aangaat, moet u voldoende kredietwaardig zijn. Dit wordt door SVn getoetst. SVn kan u niet adviseren welke lening het meest geschikt is. Twijfelt u of deze lening geschikt is voor u? Of heeft u behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële positie? Win dan advies in bij een erkend financieel adviseur.


Rekenvoorbeeld

 • Hoofdsom € 8.000,-
 • Looptijd van de lening 15 jaar
 • Rente* (vast gedurende de hele looptijd) 1,6%
 • Totale prijs van de lening € 9.005,40
 • Jaarlijks kostenpercentage 1,6%
 • Bruto maandlasten € 50,03

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag.


Energieloket

De gemeente Vaals beschikt, samen met de meeste overige Limburgse gemeenten, over een Energieloket waar inwoners terecht kunnen met vragen over duurzame energie.

Deze website is voor alle inwoners van Limburg die vragen hebben over energiebesparing in hun gemeente of regio.
Meer informatie over het Energieloket.


Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.