U wilt uw appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk maken? Doe dan gratis mee met de cursus VvE’s met Energie!

Integraal plan van aanpak

Tijdens de cursus leert u welke stappen nodig zijn voor een goed duurzaamheidsplan voor uw VvE. Er wordt stilgestaan bij de technische kant van het verduurzamen, de financiën (eigen geld, subsidie en leningen) en naar de juridische verplichtingen. Ook de procesmatige kant, ‘hoe betrekken we de leden bij het besluit’, krijgt veel aandacht. Al deze punten komen samen in een integraal plan van aanpak.

De cursus wordt georganiseerd door CNME Maastricht in samenwerking met Limburgse VvE’s met Energie en de gemeente Vaals.

Fysiek of digitaal

De cursus wordt fysiek of digitaal gegeven. De organisator bericht u tijdig over de locatie bij fysieke bijeenkomsten of over de technische kant voor deelname bij digitale bijeenkomsten. In geval van een digitale cursus, begeleiden zij u indien nodig vooraf door de digitale toegangsprocedure heen, zodat u gegarandeerd goed en op tijd kunt aanschuiven bij ieder cursusdeel.

Cursusdagen en -tijdstippen

  • Donderdag 04 november 2021: 19:00-21:30 uur
  • Donderdag 18 november 2021: 19:00-21:30 uur
  • Donderdag 02 december 2021: 19:00-21:30 uur

Aanmelden

Graag vóór 18 september 2021 en met max. 2 personen per VvE aanmelden via een mail naar energiecoach@cnme.nl

Inhoud van de cursus

Voorafgaand

We starten met een kennismakingsronde en laten uw VvE pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand kunt toelichten:

  • Bouwjaar en het aantal woningen,
  • Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar),
  • MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van uw VvE (indien van toepassing),
  • Maatregelen die uw VvE al getroffen heeft om energie te besparen (indien van toepassing),
  • Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de ALV.

Blok 1 - Donderdag 4 november 19:00-21:30 uur

Deel 1 - Waar staat uw VvE?

Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw?

Deel 2 - Technische aspecten

Het gebouw als geheel en de rol van VvE's in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn.

Deel 3 - Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe u met een “energiebril” naar uw eigen gebouw kunt kijken. Hoe staat uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voor? En wat is uw huidige energiegebruik (nulmeting)? Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren (vooruitblik volgende les).

Blok 2 - Donderdag 18 november 19:00-21:30 uur

Deel 1 - Juridische aspecten

We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE? Hoeveel leden moeten instemmen met het duurzaam MJOP zodat u aan de slag kunt. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving.

Deel 2 - Financiering

Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren? vrijkomende kasstromen en welke subsidies en lening zijn er? Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas ? En wat zetten we in voor het onderhoudsplan?). Opstellen van een duurzaam MJOP voor 30 jaar.

Deel 3 - Proces

Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het duurzaam MJOP? Hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u daarvoor? Kortom we gaan in op de psychologie van overleg en afstemming.

Blok 3 - Donderdag 2 december 19:00-21:30 uur

Deel 1 - Warmtevisie Vaals

Het is de verwachting dat de gemeenteraad van Vaals eind dit jaar de ‘Transitievisie Warmte’ zal vaststellen. In deze Transitievisie Warmte wordt onderzocht op welke manier in de toekomst de woningen in Vaals verwarmd zullen worden. Wordt uw buurt bijvoorbeeld ‘all electric’ of verwarmd met een warmtenet? Of komen er wellicht andere technische voorzieningen?

Deel 2 - Energiemix van de toekomst

Welke energiebronnen zullen we in de toekomst gaan gebruiken?

Deel 3 - Duurzame mogelijkheden bij uw VvE

Keuzemenu: Zonnepanelen, sedumdaken, laadpalen, waterberging etc.

Deel 4 - Volgende stappen

Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), hoe organiseert u de interne communicatie (groepsdynamiek), hoe kunt u als VvE’s onderling netwerken?