Limburgs en Noord-Brabants elektriciteitsnetwerk op slot voor grote aansluitingen


Netbeheerder TenneT heeft op 9 juni 2022 bekend gemaakt dat het hoogspannings-elektriciteitsnetwerk in Limburg en Noord-Brabant nagenoeg vol zit. Hierdoor worden nieuwe aanvragen van grootverbruikers en grootschalige opwek voor transportcapaciteit voorlopig niet meer aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit heeft gevolgen voor de economie, de energietransitie en vele maatschappelijke opgaven in vrijwel heel Zuid-Nederland.

Nieuwe grote aansluitingen voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit komen voor onbepaalde tijd in de wachtrij te staan. Deze aankondiging heeft een onaanvaardbaar grote impact. Limburgs gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels en Brabants gedeputeerde Anne-Marie Spierings hebben daarom TenneT en het Rijk opgeroepen om samen met de regio en marktpartijen zo snel mogelijk tot een actieplan te komen voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. De gedeputeerden doen deze oproep mede namens de vier Brabantse Regionale EnergieStrategie (RES) regio’s en twee Limburgse RES regio’s waarvan ook Gemeente Vaals deel uitmaakt.

Maatschappelijke gevolgen

De impact van de beslissing van netwerkeigenaar TenneT zal groot zijn. Duidelijk is dat nieuwe bedrijven zich voorlopig niet kunnen vestigen in Limburg of Brabant als ze een (nieuwe) grootverbruikersaansluiting nodig hebben (> 3x80A). Maar ook bestaande bedrijven kunnen niet investeren in een uitbreiding van de huidige netwerkcapaciteit. Hoewel woningbouw vooralsnog niet geraakt lijkt te worden door het capaciteitstekort op het netwerk, kunnen voorzieningen in de woonwijk die een grote aansluiting nodig hebben (zoals bijvoorbeeld supermarkten, zwembaden of scholen) voorlopig ook niet meer aangesloten worden voor afname en eventueel teruglevering van elektriciteit.

Gevolgen voor energietransitie

De beslissing van TenneT heeft ook gevolgen voor de energietransitie. Zo kunnen grotere klanten die bijvoorbeeld een centrale warmtepomp overwegen of de overstap maken van aardgas naar elektrificatie tegen aansluitingsproblemen aanlopen. Daar komt bij dat windparken en zonneweiden die wel een vergunning, maar nog geen aansluiting aangevraagd hebben, niet aangesloten kunnen worden. Hierdoor komen de RES-opgaven in een groot deel van Zuid-Nederland onder druk te staan.

Wanneer komt er weer ruimte?

Het is onbekend hoelang de situatie gaat duren waarin er geen nieuwe grootverbruikaansluitingen gerealiseerd kunnen worden. De landelijke netbeheerder TenneT gaat de komende tien jaar twee miljard euro investeren om de capaciteit van het netwerk structureel te vergroten. Momenteel doet TenneT een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer aansluitruimte te creëren, bijvoorbeeld door met klanten afspraken te maken om het net te ontlasten als de capaciteit schaars is. Dit congestie onderzoek duurt zes maanden. De Provincies Limburg en Noord-Brabant en de RES-regio’s hebben het Rijk gevraagd bijzondere aandacht te hebben voor verzwaring van het net in Zuid Nederland. Daarnaast wordt er gepleit om beperkingen in wet- en regelgeving weg te nemen die innovatieve oplossingen in de weg staan om slimmer en optimaler om te gaan met de resterende, schaarse capaciteit op het elektriciteitsnet.

Beantwoorden vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat deze ontwikkelingen vragen oproepen. De gemeente zal de impact op lopende en nieuwe projecten in kaart gaan brengen. Voor eventuele vragen over uw situatie in relatie tot het elektriciteitsnet kunt u contact opnemen met netbeheerder Enexis. Of bekijk de veelgestelde vragen op de website van Enexis.