Rekenkamercommissie

De gemeente Vaals kent een onafhankelijke rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij de taken om het beleid van het college te controleren.


De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie is belast met het onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Hierbij kan de rekenkamercommissie aanbevelingen doen om de gemeente nog beter en efficiënter te laten functioneren. Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden met de gemeenteraad besproken en zullen openbaar gepubliceerd worden. De rekenkamercommissie biedt de inwoners jaarlijks de gelegenheid suggesties in te dienen voor het verrichten van onderzoek.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is als volgt samengesteld:

  • De heer Mr. Ing. J.M.A.R. van der Broek (voorzitter)
  • Mevrouw R. Timmers (lid)
  • De heer R.J.L. van Dinteren (lid)

Contact opnemen

De rekenkamercommissie is bereikbaar via e-mail: rekenkamercommissie@vaals.nl

Documenten