Raadscommissies

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raadscommissies aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Naam Partij
Rob Gubbels (raadslid) Lokaal!
Tristan Willemsen (commissielid) Lokaal!
Roger Braun (raadslid) Het Alternatief
Astrid Voorn (raadslid) Het Alternatief
Emmy Bakker (commissielid) Het Alternatief
Gert van Vliet (raadslid) CDA
Roland van Delden (commissielid) CDA
Ilona Savelberg-Jussen (raadslid) Viva
John Coenen (raadslid) Viva
Thijs Jussen (raadslid) Viva
Max Winkens (commissielid) Viva
Robin Peters (commissielid) Nuj Lies
Jo Winkens (raadslid) PvdA
Freek van den Brink (commissielid) PvdA

Raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie

Naam Partij
Astrid Voorn (raadslid) Het Alternatief
Roger Braund (raadslid) Het Alternatief
Emmy Bakker (commissielid) Het Alternatief
Thijs Jussen (raadslid) Viva
Mitch Wirtz (commissielid) Viva
Max Winkens (commissielid) Viva
Patrick Simons (raadslid) CDA
Luc Freude (commissielid) CDA
Roger Niesten (commissielid) PvdA
Michael Rompen (commissielid) PvdA
Marianne Kayser (raadslid) Lokaal!
Andy Kupferschl├Ąger (commissielid) Lokaal!
Nicole Quaedackers (raadslid) Nuj Lies
Robin Peters (commissielid) Nuj Lies