Raadscommissies

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raadscommissies aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Naam Partij
Harrie Drummen (commissielid) Lokaal!
Gino Lucchesi (raadslid) Lokaal!
Babette Lemmer (raadslid) V&O
Freek v/d Brink (commissielid) PvdA
Jo Winkens (raadslid) PvdA
Thijs Jussen (raadslid) CDA
Sylvia Olischlager (commissielid) CDA
Leon Schweitzer (commissielid) CDA
Nicole Quaedackers (commissielid) Nuj Lies
Marian Breunesse-van Wijk (commissielid) Nuj Lies
Robbert Verbeek (commissielid) Het Alternatief
Astrid Voorn-Michels (commissielid) Het Alternatief

Raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie

Naam Partij
Brigitte Göttgens-Pelzer (commissielid) Lokaal!
Jolande Bohlen (commissielid) Lokaal!
Suzanne Van der Kruk-Steiner (commissielid) V&O
Marianne Kayser (raadslid) V&O
Rob Gubbels (raadslid) V&O
Kirsten Pakbiers-Renericken (raadslid) PvdA
Henri Lemaire (commissielid) PvdA
Patrick Simons (raadslid) CDA
Gert van Vliet (raadslid) CDA
Jos Delamboy (commissielid) CDA
Nicole Quaedackers (commissielid) Nuj Lies
Marian Breunesse-van Wijk (commissielid) Nuj Lies
Henk Gerritse (commissielid) Het Alternatief
Roger Braun (commissielid) Het Alternatief