Raadscommissies

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raadscommissies aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Naam Partij
Joep Baltus Lokaal!
Gino Lucchesi Lokaal!
Babette Lemmer V&O
Marianne Kayser V&O
Jo Winkens PvdA
Freek van den Brink PvdA
Thijs Jussen CDA
Gert van Vliet CDA
Leon Schweitzer CDA
Jean Vroemen Fractie Vroemen
Nicole Quaedackers Fractie Vroemen
Hubert Kleikers Fractie Kleikers

Raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie

Naam Partij
Brigitte Göttgens-Pelzer Lokaal!
Jolande Bohlen Lokaal!
Anne Syndram V&O
Babette Lemmer V&O
Kirsten Pakbiers-Renericken PvdA
Henri Lemaire PvdA
Patrick Simons CDA
Gert van Vliet CDA
Hans Deckers CDA
Jean Vroemen Fractie Vroemen
Nicole Quaedackers Fractie Vroemen
Hubert Kleikers Fractie Kleikers