Raadscommissies

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raadscommissies aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Naam Partij
Rob Gubbels (raadslid) Lokaal!
Tristan Willemsen (commissielid) Lokaal!
Christine Haanen (raadslid) Het Alternatief
Roger Braun (raadslid) Het Alternatief
Astrid Voorn (raadslid) Het Alternatief
John Coenen (raadslid) Heuvelland Democraten Vaals
Gert van Vliet (raadslid) CDA
Roland van Delden (commissielid) CDA
Ilona Savelberg-Jussen (raadslid) Viva
Thijs Jussen (raadslid) Viva
Mitch Wirtz (commissielid) Viva
Alain Hamaekers (raadslid) Nuj Lies
Jo Winkens (raadslid) PvdA
Freek van den Brink (commissielid) PvdA


Raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie

Naam Partij
Roger Braun (raadslid) Het Alternatief
Christine Haanen (raadslid) Het Alternatief
Roël Krämer (raadslid) Viva
Ilona Savelberg (raadslid) Viva
Rob Meekels (commissielid) Viva
Kevin Jacobs (commissielid) ViVa
Patrick Simons (raadslid) CDA
Luc Freude (commissielid) CDA
Linsey Kost (commissielid) CDA
Kirsten Pakbiers-Renericken (raadslid) PvdA
Rainer Kersten (commissielid) PvdA
Roger Niesten (commissielid) PvdA
Michael Rompen (commissielid) PvdA
Rob Gubbels (commissielid) Lokaal!
Andy Kupferschläger (commissielid) Lokaal!
Robin Peters (commissielid) Nuj Lies
Nicole Quadackers (commissielid) Nuj Lies