Raadscommissies

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raadscommissies aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Naam Partij
Gino Lucchesi (raadslid) Lokaal!
Tristan Willemsen (commissielid) Lokaal!
Ralf Bädorf (raadslid) V&O
Freek v/d Brink (commissielid) PvdA
Jo Winkens (raadslid) PvdA
Thijs Jussen (raadslid) Groep Jussen
Rob Meekels (commissielid) Groep Jussen
Alain Hamaekers (raadslid) Nuj Lies
Robbert Verbeek (commissielid) Het Alternatief
Astrid Voorn-Michels (commissielid) Het Alternatief

Raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie

Naam Partij
Brigitte Göttgens-Pelzer (commissielid) Lokaal!
Jolande Bohlen (commissielid) Lokaal!
Tristan Willemsen (commissielid) Lokaal!
Marianne Kayser (raadslid) V&O
Rob Gubbels (raadslid) V&O
Kirsten Pakbiers-Renericken (raadslid) PvdA
Rainer Kersten (commissielid) PvdA
Patrick Simons (raadslid) CDA
Gert van Vliet (raadslid) CDA
Nicole Quaedackers (commissielid) Nuj Lies
Roger Braun (commissielid) Het Alternatief
Thijs Jussen (raadslid) Groep Jussen
Rob Meekels (commissielid) Groep Jussen