Raadscommissies

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raadscommissies aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Naam Partij
Harrie Drummen (commissielid) Lokaal!
Gino Lucchesi (raadslid) Lokaal!
Babette Lemmer (raadslid) V&O
Freek v/d Brink (commissielid) PvdA
Jo Winkens (raadslid) PvdA
Thijs Jussen (raadslid) CDA
Sylvia Olischlager (commissielid) CDA
Leon Schweitzer (commissielid) CDA
Alain Hamaekers (raadslid) Nuj Lies
Robbert Verbeek (commissielid) Het Alternatief
Astrid Voorn-Michels (commissielid) Het Alternatief

Raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie

Naam Partij
Brigitte Göttgens-Pelzer (commissielid) Lokaal!
Jolande Bohlen (commissielid) Lokaal!
Marianne Kayser (raadslid) V&O
Rob Gubbels (raadslid) V&O
Kirsten Pakbiers-Renericken (raadslid) PvdA
Henri Lemaire (commissielid) PvdA
Patrick Simons (raadslid) CDA
Gert van Vliet (raadslid) CDA
Nicole Quaedackers (commissielid) Nuj Lies
Henk Gerritse (commissielid) Het Alternatief
Roger Braun (commissielid) Het Alternatief