Raadscommissies

In het Raadsinformatiesysteem kunt u o.a. zien welke stukken er in de vergadering van de raadscommissies aan de orde komen, op welke dag de vergadering wordt gehouden en op welk tijdstip.


Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Naam Partij
Gino Lucchesi (raadslid) Lokaal!
Quincy Merx (raadslid) Lokaal!
Ralf Bädorf (raadslid) V&O
Freek v/d Brink (commissielid) PvdA
Jo Winkens (raadslid) PvdA
Thijs Jussen (raadslid) CDA
Leon Schweitzer (commissielid) CDA
Alain Hamaekers (raadslid) Nuj Lies
Robbert Verbeek (commissielid) Het Alternatief
Astrid Voorn-Michels (commissielid) Het Alternatief

Raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie

Naam Partij
Brigitte Göttgens-Pelzer (commissielid) Lokaal!
Jolande Bohlen (commissielid) Lokaal!
Marianne Kayser (raadslid) V&O
Rob Gubbels (raadslid) V&O
Kirsten Pakbiers-Renericken (raadslid) PvdA
Rainer Kersten (commissielid) PvdA
Patrick Simons (raadslid) CDA
Gert van Vliet (raadslid) CDA
Nicole Quaedackers (commissielid) Nuj Lies
Roger Braun (commissielid) Het Alternatief
Henk Gerritse (commissielid) Het Alternatief