Burgemeester & Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert iedere week op dinsdagmorgen.

Burgemeester en wethouders houden spreekuur op afspraak.
Voor spreekuurafspraken kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 043-3068568.

Bekijk hier een overzicht van de nevenfuncties van het college van B&W.

drs. Reg van Loo

van Loo
contactgegevens en taken drs. Reg van Loo
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@vaals.nl
Taken

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.

 • Alg. gemeentelijke belangen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer/ rampenbestrijding
 • Kwaliteit en eenheid van beleid
 • Burgerzaken
 • Dienstverlening
 • Handhaving
 • Communicatie en voorlichting
 • Regionale samenwerking
 • Grensoverschrijdende zaken
 • Cittaslow

mr. Jean Paul Kompier

Kompier
contactgegevens en taken mr. Jean Paul Kompier
FunctieWethouder
Telefoonnummer043-3062226
E-mailadresj.kompier@vaals.nl
Websitehttps://twitter.com/JPKompier
Taken

Portefeuille:

Werk & Economie

 • Toerisme en recreatie
 • Economie en ondernemerschap
 • Evenementen
 • Markten en kermissen
 • Grensovers. werkgelegenheid
 • Sociale zaken/minimabeleid
 • Decentralisatie Participatiewet
 • Duurzaamheid
 • Gemeentefinanci├źn
 • Beleidscyclus
 • Bedrijfsvoering
 • Personeelszaken
Politieke partijLokaal!

Paul de Graauw

de Graauw
contactgegevens en taken Paul de Graauw
FunctieWethouder
AdresRarenderstraat 12
6291 ND  Vaals
E-mailadresp.degraauw@vaals.nl
Taken

Portefeuille:

Mens en voorzieningen

 • Decentralisatie WMO
 • Decentralisatie Jeugdzorg
 • Breed Welzijn
 • Algemeen maatschapp. werk
 • Actief burgerschap
 • Zorg voor jong en oud
 • Gezondheidszorg
 • Sport
 • Onderwijs en educatie
 • Kunst en cultuur
 • Verenigingen en vrijwilligers
Politieke partijFractie Scheffers - Vrij en Onafhankelijk (V & O)

Rainer Kersten

Kersten
contactgegevens en taken Rainer Kersten
FunctieWethouder
E-mailadresr.kersten@vaals.nl
Taken

Portefeuille:

Wonen en Verkeer

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Studentenhuisvesting
 • Monumentaal erfgoed
 • Natuur en landschap
 • Milieu en afval
 • Verkeer en vervoer
 • Infrastructuur
 • Parkeren
 • Openbare werken
 • Begraafplaatsen
Politieke partijPartij van de Arbeid

mr. drs. John Bertram

Bertram
contactgegevens en taken mr. drs. John Bertram
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer043-3068568
E-mailadresinfo@vaals.nl