Met welke vragen kunt u terecht bij WijVaals?


  • Over opgroeien en opvoeden
  • Over meedoen: sociale, culturele, sportieve activiteiten
  • Over geldzaken
  • Over zelfstandig leven
  • Over zelfstandig thuis (blijven) wonen
  • Andere vragen waarvan u niet weet waar u deze kunt stellen

De medewerkers van WijVaals kijken samen met u naar uw vraag. Wanneer u samen geen passend antwoord vindt, verwijzen de medewerkers van WijVaals u door naar een Wmo-consulent, Jeugdconsulent of andere professional.

Hoe komt u in contact met WijVaals?