Met welke vragen kunt u terecht bij WijVaals?


  • Over opgroeien en opvoeden
  • Over meedoen: sociale, culturele, sportieve activiteiten
  • Over geldzaken
  • Over zelfstandig leven
  • Over zelfstandig thuis (blijven) wonen
  • Andere vragen waarvan u niet weet waar u deze kunt stellen

Als u vragen of problemen heeft, denken de medewerkers van WijVaals graag mee over een oplossing die past bij uw situatie. Uitgangspunt is daarbij dat u zelf baas bent over uw eigen leven. U doet zelf wat u zelf kunt, zo nodig met hulp van uw persoonlijk en/of maatschappelijk netwerk. Als dat niet lukt, dan heeft de gemeente zonodig een breed aanbod dat aansluit bij uw situatie. Zoals bijvoorbeeld een indicatie op grond van de Wmo of de Jeugdwet.

Hoe komt u in contact met WijVaals?

Als u niet direct bij het team WijVaals terecht komt, dan kunt u uw telefoonnummer achterlaten bij een medewerker van klantcontactcentrum. U wordt dan zsm door WijVaals teruggebeld.

​​