Melding psychische hulp (Wvggz)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente onderzoekt dan of er verplichte ggz nodig is. 


Direct melden

Is er sprake van een acute crisis? Bel dan het landelijke alarmnummer 112. Er kan dan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet.
Is er geen sprake van acute crisis, maar denkt u wel dat iemand psychische hulp nodig heeft? En is deze persoon woonachtig in de gemeente Vaals*? Neem dan contact op met WijVaals:

*U doet de melding in de gemeente waar degene woont waar u zich zorgen over maakt. 

Toelichting

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon psychische hulp nodig heeft vanwege zijn gedrag of de overlast die deze veroorzaakt? Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp accepteert, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. U kunt dan een melding bij de gemeente doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente onderzoekt of en welke hulp nodig is. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig wordt met andere hulpverleners overlegd.
Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie een zorgmachtiging. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wvggz.

Uiterste redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen.
Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel.

Melding doen

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont. Woont de persoon in de gemeente Vaals, neem dan contact op met WijVaals:

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Heeft uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend of andere naaste psychiatrische of verslavingsproblemen? Dan betekent dat veel voor u. Ook uw leven verandert. U heeft vragen en maakt zich zorgen. Het kan moeilijk zijn om daarover te praten met hulpverleners. Soms weet u niet meer hoe het verder moet. Dan kunt u een beroep doen op de familievertrouwenspersoon.