Melden jeugd- en drugsoverlast

Dit meldpunt is een centraal servicepunt, waar u terecht kunt met klachten of meldingen over ondervonden jeugdoverlast of drugsoverlast.


Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 043-3068568
E-mailadres: info@vaals.nl (t.a.v. Cluster Veiligheid)

Het meldpunt is (behalve op feestdagen) telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

Als u dat wenst kunt u uw melding anoniem doorgeven.

Bereikbaarheid op zon- en feestdagen

Buiten de genoemde tijden en op zon- en feestdagen kan de melding worden ingesproken op een antwoordapparaat. Voor dringende aangelegenheden van meer acute aard kan zoals gebruikelijk contact worden opgenomen met de politie, telefoonnummer 0900 - 8844.

Ook kunt u voor het mondeling indienen van de klacht of melding een afspraak maken met de coördinator Veiligheid van de gemeente Vaals via telefoonnummer 043-3068568.

Uiteraard worden alle klachten en/of meldingen vertrouwelijk behandeld.

Anoniem melden

Heeft u informatie over gepleegde misdrijven, dan kunt u dit anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.