Voedselbank Vaals

In Nederland leven meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten.


Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten.
Voor iedereen die (tijdelijk) moeite heeft met het betalen van de dagelijkse boodschappen, is er in Vaals een uitdeelpunt van de Voedselbank Limburg-Zuid.

Aanvragen voedselpakket

Alleen een hulpverlener (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, Wmo-consulent , consulent van Team Jeugd of wijkverpleegkundige) kan een voedselpakket voor iemand die dit nodig heeft, aanvragen. Als iemand geen hulpverlener heeft, kan contact opgenomen worden met WijVaals via telefoonnummer 043 - 306 85 83 of via e-mail: wijvaals@vaals.nl

Voorwaarden voedselpakket

Wanneer iemand per maand niet méér overhoudt dan het normbedrag, kan een hulpverlener een voedselpakket aanvragen. Het normbedrag is het inkomen dat iemand overhoudt nadat de vaste kosten (o.a. huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen, ziekenfonds en aflossingen )betaald zijn.

Alleenstaande Normbedrag Samenwonend of getrouwd? Normbedrag
Voor uzelf € 300 Voor met z’n tweeën € 410
Met 1 kind € 410 Met 1 kind € 520
Met 2 kinderen € 520 Met 2 kinderen € 630
Met 3 kinderen € 630 Met 3 kinderen € 740
Met 4 kinderen € 740 Met 4 kinderen € 850

Meer info en/of meer normbedragen is te vinden op de website van Voedselbank Nederland.