Voedselbank Vaals

In Nederland leven meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten.


Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten.
Voor iedereen die (tijdelijk) moeite heeft met het betalen van de dagelijkse boodschappen, is er in Vaals een uitdeelpunt van de Voedselbank Limburg-Zuid.

Aanvragen voedselpakket

Alleen een hulpverlener (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, Wmo-consulent , consulent van Team Jeugd of wijkverpleegkundige) kan een voedselpakket voor iemand die dit nodig heeft, aanvragen. Als iemand geen hulpverlener heeft, kan contact opgenomen worden met de cliëntondersteuner van MEE Zuid Limburg in Vaals via 088 010 22 22 of info@meezuidlimburg.nl

Voorwaarden voedselpakket

Wanneer iemand per maand niet méér overhoudt dan het normbedrag, kan een hulpverlener een voedselpakket aanvragen. Het normbedrag is het inkomen dat iemand overhoudt nadat de vaste kosten (o.a. huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen, ziekenfonds en aflossingen )betaald zijn.

Alleenstaande Normbedrag Samenwonend of getrouwd? Normbedrag
Voor uzelf € 225 Voor met z’n tweeën € 315
Met 1 kind € 315 Met 1 kind € 405
Met 2 kinderen € 405 Met 2 kinderen € 495
Met 3 kinderen € 495 Met 3 kinderen € 585
Met 4 kinderen € 585 Met 4 kinderen € 675

Meer info en/of meer normbedragen is te vinden op de website van Voedselbank Nederland.