Zorgen voor een ander? Mantelzorgondersteuning in de gemeente Vaals


Ook mantelzorger?

U zorgt voor een ander. Voor uw partner, kind, ouder of misschien een vriend. Dat doet u al langer, met hart en ziel, vast ook met vallen en opstaan. U ziet wat het betekent voor die ander en dat geeft u energie om door te gaan.

Mantelzorgers zijn mensen die voor lange tijd (meer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week) voor iemand zorgen zonder dat ze daar geld voor krijgen. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De zorg kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun.

Mantelzorg is ontzettend belangrijk voor degene die de mantelzorg ontvangt. Zij kunnen door de mantelzorg hun sociale contacten onderhouden, meedoen aan de samenleving, hun zelfstandigheid behouden of hun wensen en behoeften kenbaar maken.

Mantelzorgondersteuning door de gemeente Vaals

De gemeente Vaals ondersteunt mantelzorgers. Door bijvoorbeeld te luisteren naar uw ervaringen, vragen of zorgen, door u te vragen wat u nodig heeft om het vol te houden, door op verschillende manieren te waarderen wat u doet voor de ander.

Mantelzorgers uit de gemeente Vaals kunnen met vragen terecht bij WijVaals. WijVaals is makkelijk bereikbaar en helpt mensen van jong tot oud. De medewerkers van WijVaals kijken samen met u naar uw vraag. Wanneer u samen geen goed antwoord op uw vraag vindt, verwijzen de medewerkers van WijVaals u door naar een andere professional, die u verder kan helpen.

Waarvoor kunt terecht bij WijVaals?

WijVaals biedt aan mantelzorgers:

  • Informatie en advies: bijvoorbeeld over hoe u zorgtaken en regeltaken kunt organiseren of hoe u daarbij hulp kunt krijgen, hoe u werk en mantelzorg kunt combineren of school en mantelzorg, welke ondersteuning er is voor jonge mantelzorgers;
  • Begeleiding en praktische hulp: bijvoorbeeld over hoe u zelf sociaal actief kunt blijven of weer kunt worden, hoe u kunt samenwerken met professionals;
  • Hulp bij het organiseren van respijtzorg;
  • Een luisterend oor en emotionele steun;
  • Toegang tot een breed netwerk van professionals, die ondersteuning kunnen bieden;
  • Andere vragen die u als mantelzorger heeft.

Hoe komt u in contact met WijVaals?

Telefoonnummer: 043 - 306 85 68
E-mailadres: wijvaals@vaals.nl