Kansen voor Alle Kinderen

In Vaals leeft één op de zeven huishoudens onder de armoedegrens; bijna twee keer zoveel als in Nederland. Eén op de zes kinderen in Vaals groeit op in armoede.


Armoede heeft veel gezichten

Leven in armoede is moeilijk voor ouders en kinderen. Armoede heeft veel gezichten: niet mee op schoolreisje, huur- of energieschulden, geen geld voor vervoer of computer om huiswerk te maken, ongezond leven, wonen in een ongezond huis, weinig kans op een betere toekomst.

Vaak is het moeilijk om uit te leggen aan een ander wat het betekent om weinig geld te hebben. En er wordt niet altijd goed geluisterd naar wat mensen in armoede verder helpt.

Het project

Kansen voor alle kinderen is een driejarig project waar oplossingen gezocht worden die de situatie van ouders en kinderen verbeteren. Binnen dit project werken gezinnen, die met weinig inkomen moeten rondkomen, samen met de gemeente Vaals, de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid Limburg.Ook met professionals en vrijwilligers, die betrokken zijn bij gezinnen in armoede, wordt gekeken naar oplossingen, die de situatie van ouders en kinderen verbeteren.

De gezinnen hebben gezamenlijk onderstaande 4 thema’s benoemd die voor hen belangrijk zijn:

  • Elkaar ontmoeten
  • Elkaar helpen
  • Mobiel zijn
  • Je veilig voelen

Er zijn al verschillende zaken opgepakt door de gezinnen, zoals: het vergroten van de verkeersveiligheid aan de Ceresstraat en de Kengertreff, de Burendag bij de Kengertreff, de rommelmarkten in de gymzaal aan de Lindenstraat en de Ruilwinkel Vaals.

Meer informatie? Of een goed idee voor een oplossing?

Neem dan contact met: