Vaals beweegt

Bij Vaals beweegt staat gezondheid, zelfstandigheid en meedoen voor alle inwoners van Vaals centraal. Vaals beweegt stimuleert inwoners op verschillende manieren om in beweging te komen en zo lang mogelijk in beweging te blijven. Want in beweging zijn, is goed voor de gezondheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Goed voor sociale contacten en goed om te blijven meedoen in de samenleving.

Laatste nieuws rondom Vaals beweegt volgen? Facebook Vaals beweegt


Beweegwijzer Vaals

Wilt u weten welke ontmoetings-, sport- en beweegmogelijkheden er zijn in Vaals?

Lees meer informatie over de Beweegwijzer.


Gezond met een kleine beurs

Gezondheid, participatie en armoede hangen met elkaar samen. Mensen die gezond zijn of zich gezond voelen, doen meer mee in de samenleving. Omgekeerd, om mee te kunnen doen is een goede gezondheid belangrijk. Armoede heeft vaak een negatief effect op de gezondheid. Leven in armoede is ook een drempel om mee te kunnen of durven doen.

In Vaals leeft één op de zeven huishoudens onder de armoedegrens en één op de zes kinderen groeit op in armoede. De gemeente Vaals ondersteunt inwoners, die met weinig geld moeten rondkomen en daarom niet altijd voldoende overhouden om gezond te blijven en mee te doen. Dit doet de gemeente op verschillende manieren en samen met andere organisaties.

Gezondheid, participatie en armoede in Vaals: hoe pakken we dit aan? Bekijk de video:

Jongeren Op Gezond Gewicht JOGG

In april 2016 is Vaals voor 3 jaar aangesloten bij de landelijke JOGG-aanpak. Het doel van JOGG is om overgewicht onder kinderen en jongeren te verminderen. Samen met kinderen en jongeren, ouders, vrijwilligers, professionals en ondernemers wordt gewerkt aan een gezonde omgeving waar voor kinderen en jongeren de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt. Gezonder eten en drinken en meer bewegen wordt makkelijker én leuker gemaakt.
JOGG Vaals is vooral lokaal en een goede aanvulling op wat al binnen Vaals beweegt gebeurt. Daarnaast werkt de gemeente Vaals samen met de andere Heuvellandgemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg aan de Geul) onder de naam JOGG Heuvelland.

De volgende thema's zijn ontplooid binnen de JOGG-aanpak:

  •     Waterdrinken
  •     Beweegvriendelijke schoolpleinen


Meer informatie over JOGG? Een goed idee voor JOGG? Meedoen met JOGG?
Neem dan contact op met JOGG-regisseur Githe Clermonts, 06 50 58 99 19 of githe.clermonts@ggdzl.nl

Kijk hier naar de aftrap van JOGG Heuvelland

Heeft u hulp nodig om weer actief mee te kunnen doen?

In beweging zijn en blijven doet een mens goed! Zeker als u dit samen met anderen  doet. Maar soms zijn er redenen waarom u niet meer zo actief bent. En het lastig vindt om dit zelf weer op te pakken. Omdat u bijvoorbeeld niet goed weet welke mogelijkheden er zijn of wat bij u past.

Lees meer informatie over de Beweegmakelaar.

Wilt u nieuw beweegaanbod stimuleren? of zoekt u informatie hierover?

Buurtsportcoach Hannie Pleijers stimuleert op allerlei manieren het sporten en bewegen in Vaals. Op de kinderopvang, peuterspeelzaal en de basisschool. Tijdens schooluren en daarna. In de buurten en met de sport- en beweegaanbieders.

Lees meer informatie over de Buurtsportcoach.