Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.


Kosten

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) € 41,35

Aanvragen VOG

U kunt een VOG op verschillende manieren aanvragen.

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever.

Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven bij een gemeente

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

Meer informatie is te vinden op de website van Justis.