Uittreksel persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Direct aanvragen (€ 9,15)Kom langs of bel: 043-3068568


Kosten

Omschrijving Kosten
Uittreksel persoonsgegevens BRP € 9,15


Meenemen

Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

Iemand anders machtigen

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • u zelf
  • uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u
  • iemand die u gemachtigd heeft

Als u voor iemand anders een uittreksel op wilt vragen, dan heeft u een machtiging (PDF, 92.0 kB) en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. In deze machtigingen moet de volgende informatie staan:

  • waarom u het uittreksel nodig heeft
  • wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Op de website van de Rijksoverheid ziet u welke gemeenten dit zijn. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.