Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.  De attestatie de vita is een internationaal document dat ondertekend is door een ambtenaar van de burgerlijke stand.


Kosten

Type Prijs
Bewijs van in leven zijn € 13,20
Attestatie de Vita € 13,20

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een uitkering ten behoeve van uw pensioen, moet u de brief van de instantie die hierom vraagt meenemen. 

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind mee komen naar de afspraak op het gemeentehuis.