Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.  De attestatie de vita is een internationaal document dat ondertekend is door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Direct aanvragen (€ 13,40)Kom langs of bel: 043-3068568


Kosten

  • Heeft u een brief van uw pensioenfonds/verzekeringsmaatschappij waarin staat dat u “een bewijs van in leven zijn” nodig heeft, dan krijgt u het uittreksel gratis.
  • Heeft u geen brief van het pensioenfonds/verzekeringsmaatschappij dan kost het uittreksel € 13,40.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Brief van de instantie die hierom vraagt.

Goed om te weten

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • Uzelf. U dient zelf persoonlijk aanwezig te zijn.
  • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind mee komen naar de afspraak op het gemeentehuis.

Iemand anders machtigen

Als u voor iemand anders dan hierboven aangegeven een uittreksel op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. In deze machtigingen moet de volgende informatie staan:

  • waarom u het uittreksel nodig heeft
  • wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde

Download: Machtigingsformulier (PDF, 92.0 kB)


Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.