Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten opgemaakt door de gemeente, waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Deze akten worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Direct aanvragen (€ 16,60)Kom langs of bel: 043-3068568


Soms moet u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk bewijzen. Hiervoor heeft u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar die gebeurtenis destijds plaatsvond.

U kunt van onderstaande akten een afschrift of uittreksel aanvragen:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijks-/Partnerschapsakte (eventueel met vermelding van echtscheiding/ontbinding partnerschap)

Aanvragen

 • Direct digitaal aanvragen of
 • In het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het burgerloket
 • Ook is het mogelijk om (minimaal 1 dag vooraf) telefonisch een afspraak in te plannen. Dit kan ook buiten de reguliere openingstijden van het burgerloket.

Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen met de post naar uw thuisadres. Vraagt u het persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee.


Kosten

Afschrift (uittreksel) Burgerlijke Stand € 16,60


Goed om te weten

Komt iemand anders een uittreksel voor u aanvragen, dan heeft u een machtigingsformulier (PDF, 92.0 kB) en een kopie van het legitimatiebewijs van u beiden nodig.

In deze machtiging moet de volgende informatie staan:

 • waarom u het uittreksel nodig heeft
 • wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde

Voorwaarden uittreksel

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

 • Schriftelijke toestemming heeft gekregen van de persoon, waar het uittreksel voor is
 • De echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • Een erfgenaam bent
 • Het kind of de ouder bent
 • De wettelijke vertegenwoordiger bent

Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.