Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Dit is bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, of een overlijdensakte.

Direct aanvragen (€ 13,20)Kom langs of bel: 043-3068568


Soms moet u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk bewijzen. Hiervoor heeft u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit vraagt u aan bij de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond.

Kosten

Afschrift (uittreksel) Burgerlijke Stand € 13,20

Welke aktes kunt u aanvragen?

Soort akte voor wie
geboorteakte voor uzelf en voor uw kind
huwelijksakte voor uzelf
partnerschapsakte voor uzelf
echtscheidingsakte voor uzelf
akte beëindiging partnerschap voor uzelf
overlijdensakte voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

Iemand anders machtigen

Als u voor iemand anders dan hierboven aangegeven een uittreksel op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. In deze machtigingen moet de volgende informatie staan:

  • waarom u het uittreksel nodig heeft
  • wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde