Bewijs van Nederlanderschap

Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen? Dan hebt u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Staat u bij ons ingeschreven of was Vaals uw laatste woongemeente in Nederland? Dan kunt u het bewijs van Nederlanderschap aanvragen.

Direct aanvragen (€ 9,15)Kom langs of bel: 043-3068568


Meenemen

  • Legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs
  • Machtigt u iemand? Dan neemt de gemachtigde persoon uw schriftelijke machtiging mee en zijn of haar eigen legitimatiebewijs

Goed om te weten

Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen:

  • Hebt u de Nederlandse nationaliteit
  • Bent u ingeschreven in de gemeente Vaals, óf
  • Bent u niet meer ingeschreven in Nederland, maar was Vaals uw laatste woonplaats voor vertrek

Iemand anders machtigen

Als u voor iemand anders dan hierboven aangegeven een uittreksel op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. In deze machtigingen moet de volgende informatie staan:

  • waarom u het uittreksel nodig heeft
  • wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde

Download: Machtigingsformulier (PDF, 92.0 kB)