Werkwijze Team Integrale Veiligheid


  • De coördinator van het TIV verzamelt alle meldingen en signalen van burgers en de participerende organisaties over panden in de hele gemeente Vaals
  • Wanneer er over een pand meerdere meldingen/signalen zijn ontvangen, dan kan het betreffende pand op de agenda worden gezet voor een (mogelijke) controle van het TIV
  • Tijdens een controledag worden door het TIV tussen de 5 en 8 panden bezocht
  • Het TIV heeft als uitgangspunt om panden op basis van vrijwilligheid te betreden. Bewoners worden na aanbellen eerst geïnformeerd over het TIV en over de doelstelling van het bezoek. Vervolgens wordt door de coördinator van het TIV de medewerking gevraagd aan de controle. Bij deze controle zullen alleen die partijen aanwezig zijn, wier aanwezigheid in het pand een doel heeft;
  • Bij een controle worden gesprekken gevoerd met de bewoners en evt. de pandeigenaar
  • Het TIV geeft na de controle in een persoonlijk gesprek met de pandeigenaar adviezen om de situatie te verbeteren (brandveiligheid en bouwconstructie) en waarschuwt, indien van toepassing, voor de gevolgen als de overlast/het gevaar blijft voortduren;
  • In het uiterste geval zet het TIV bestuurlijke en/of strafrechtelijke middelen in om de overlast/het gevaar te beëindigen. De gevolgen kunnen onder meer bestaan uit het sluiten van de woning, het opleggen van boetes, het intrekken van een vergunning of het beëindigen van het huurcontract door de pandeigenaar
  • Hercontroles behoren tot de mogelijkheden.

Wordt geen toestemming aan het TIV verleend voor een controle en zijn er toch dringende gronden voor het TIV om binnen te treden, dan kan het TIV gebruik maken van een schriftelijke machtiging. Voor de goede orde dient te worden benadrukt dat nog nooit gebruik is gemaakt van een schriftelijke machtiging.